home BouwhulpGroepBloemenbuurt List

2016-2017 Eindhoven
Programmastudie Bloemenbuurt Noord
In opdracht van woningcorporatie 'thuis heeft BouwhulpGroep een programmastudie uitgevoerd van de woningen in de Bloemenbuurt noord. Deze woningen zijn gelegen in Stratum aan de Noordzijde van de rondweg. Ze zijn in de periode 1920-1927 gebouwd als onderdeel van een ontwerp voor de gehele Bloemenbuurt.

Amersfoort List

2016-2017 Amersfoort
Bouwkundig onderzoek Soesterkwartier
Portaal vraagt BouwhulpGroep de huidige staat van 240 woningen in de wijk Soesterkwartier te Amersfoort te onderzoeken. En op basis hiervan een programma van maatregelen inclusief financiële onderbouwing uit te werken, waarbij de woningen voor minimaal 25 jaar door geëxploiteerd kunnen worden. Daarnaast vraagt Portaal om advies over de te voeren uitvoeringsstrategie en in hoeverre de aanpak van deze woningen is in te passen binnen de pilot Soesterkwartier.

Gorinchem List

2016-2017 Gorinchem
Programmastudie Pauwstraat
Binnen het project Van Zomerenlaan e.o. - waar BouwhulpGroep rond 2007/2008 in het kader van een second opinion diverse boekwerken voor heeft gemaakt - ligt de focus momenteel op de 52 woningen aan de D.F. Pauwstraat. Poort6 heeft behoefte aan een update van de te nemen maatregelen en bijbehorende bouwkosten uitgaande van een renovatie voor 25 jaar plus de te verwachten onderhoudskosten binnen de genoemde exploitatieperiode.

Nijmegen List

2016-2017 Nijmegen
Selectieproces groot onderhoud Kruisbergseflat
In de Vogelwijk te Wijchen bevindt zich complex 123 bestaande uit zes woonblokken gelegen aan de Rietgorsstraat, Kievitstraat en Watersnipstraat. Het appartementencomplex is gebouwd in 1969 en bestaat uit 31 benedenwoningen met eigen voordeur en 31 bovenwoningen met galerijontsluiting. Woningeigenaar Talis wil in het voorjaar van 2017 starten met het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden, waarbij het complex weer voor 25 jaar kan worden door geëxploiteerd.

Eindhoven List

2016 Eindhoven
Programmastudie Cobbeek
In opdracht van woonstichting 'thuis voert BouwhulpGroep een programmastudie uit voor de grootonderhoudaanpak van een complex in de wijk Cobbeek. Met de programmastudie wordt in de programmafase op basis van de huidige kwaliteiten en dilemma's (stedenbouw, architectuur, woontechniek en bouwtechniek) een nauwkeurig beeld gegeven van de toekomstmogelijkheden met bijbehorende financiële consequenties.

Gorinchem De Vleut

2016 Gorinchem
Programmastudie Achter het Spoor Vleuten
Voor 33 woningen aan de Julianalaan in Vleuten wil GroenWest inzicht krijgen in wat de mogelijkheden voor deze woningen zijn voor de toekomst. BouwhulpGroep heeft hiervoor een "verkorte" programmastudie uitgevoerd. Hierin is aangegeven welk programma van maatregelen gewenst is bij een exploitatie gericht op de korte termijn (15 jaar).

Wijchen Groot Onderhoud

2016 Nijmegen
Selectieproces groot onderhoud de Muts
Het woongebouw de Muts ligt midden in Wijchen-Zuid, een uitbreidingswijk uit de jaren tachtig. Woningeigenaar Talis wil in het najaar van 2016 starten met het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden, waarbij het complex weer voor 25 jaar kan worden door geëxploiteerd. BouwhulpGroep is gevraagd om het project van programma tot start uitvoering te brengen.

Tilburg Advisering SBO

2016-2019 Tilburg, Advisering SBO
Advies Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg
In Juli 2015 is het 'Covenant wonen Tilburg 2015-2020' ondertekend. In de jaren voorafgaand hieraan heeft BouwhulpGroep het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBOT) ondersteund bij de naleving van het lopende covenant en de voorbereidingen op het nieuwe covenant.

Wijchen complex 130 en 137

2015-2016 Wijchen, PéGé woningen complex 130 en 137
Programmastudie PéGé woningen complex 130 en 137
In aanvulling op de door BouwhulpGroep uitgevoerde programmastudie voor 300 PéGé woningen in Wijchen, heeft Talis aan BouwhulpGroep gevraagd om voor twee specifieke PéGé complexen in Wijchen een programmastudie uit te voeren.

Eindhoven Beheer in serie van één

2015-2016 Eindhoven, Beheer in de serie van één
Renovatie Beheer in de serie van één
Het experiment van renoveren in de serie van één is in project Sonseweg uitgevoerd door middel van kozijnvervanging. In drie jaar tijd worden 120 woningen aangepakt op het moment van de klant. Dit is opgedeeld in verschillende fases, waarbij er met de laatste 78 woningen in april 2016 gestart is.

Nijmegen Programmastudie Talis

2015 Nijmegen, Met behoud van eenvoud een nieuwe toekomst
Programmastudie Talis
De eisen die aan de bestaande bouw worden gesteld worden steeds hoger. De bewonerswensen worden individueler, duurzame kwaliteit wordt belangrijker en betaalbaarheid knellender. Met de programmastudie van BouwhulpGroep wordt in de programmafase voor een complex op basis van de huidige kwaliteit een nauwkeurig beeld gegeven van de toekomstmogelijkheden.

Gorinchem Schelluinsevliet complex 401

2015 Gorinchem, Schelluinsevliet complex 401
Programmastudie Schelluinsevliet complex 401
Poort6 wil voor de langere termijn een visie vormen voor complex 401 aan de Schelluinsevliet te Gorinchem. Aan BouwhulpGroep is gevraagd om door middel van een programmastudie aan te geven wat de toekomstwaarde van de woningen van dit complex is.

Eindhoven Eckart complex 366

2015 Eindhoven, Eckart complex 366
Programmastudie Eckart complex 366
Woonbedrijf wil voor de langere termijn een visie vormen voor de woningen in complex 366, Eckart, Eindhoven. Aan BouwhulpGroep is gevraagd om door middel van een programmastudie aan te geven wat de toekomstwaarde voor deze eengezinswoningen is. Het complex bestaat uit 254 woningen en is gebouwd in 1967.

Wijchen PéGé woningen Achterlo

2015 Wijchen, PéGé woningen Achterlo
Programmastudie PéGé woningen Achterlo
Talis wil voor de langere termijn een visie vormen voor ruim 300 PéGé woningen, gelegen in de wijk Achterlo in Wijchen-Noord. Er is door Talis een programma opgesteld om de woningen voor vijfentwintig jaar te blijven exploiteren, met aandacht voor het beperken van de energielasten (minimaal label C/B) en het verbeteren van de uitstraling.

Rotterdam Sportdorp

2015 Rotterdam, Sportdorp
Workshop: de toekomkstwaarde van Sportdorp
Sportdorp is een wijk van bijna 500 eengezinswoningen gelegen naast de Kuip. Het is een mix van koop- en huurwoningen. Het grootste deel van deze buurt is gebouwd in 1942 midden in het weiland.

Doesburg Programmastudie PéGé woningen

2015 Doesburg, PéGé woningen
Programmastudie PéGé woningen
Woonservice IJsselland wil voor de langere termijn een visie vormen voor de twee typen PéGé woningen in hun bezit. De PéGé systeemwoningen zijn in het verleden al energetisch aangepakt. BouwhulpGroep heeft doormiddel van een programmastudie aangegeven wat de toekomstwaarde van de in totaal 95 eengezinswoningen is.

 Eindhoven complex 552 Aalst

2014 Aalst, haalbaarheidsstudie complex 552.1
Een verkenning van de mogelijkheden
Complex 552.1 van woonstichting 'thuis, ten Zuid-Westen van het centrum van Aalst, omvat 29 grondgebonden woningen, die gebouwd zijn in de periode 1948-1953. In de loop der tijd is een deel van de oorspronkelijke huurwoningen verkocht. In sommige straten is er dus sprake van versnipperd bezit.

Boxtel, Dotremont-Ten Bosch

2014 Boxtel, Dotremont-Ten Bosch
Programmastudie Dotremont-Ten Bosch systeem
In de wijk Breukelen-Noord in Boxtel zijn 50 woningen (71 adressen) gebouwd volgens het bouwsysteem Dotremont-Ten Bosch. Het systeem is een minder gebruikte variant van het veelvoudig toegepaste Airey-systeem. Over het Dotremont-Ten Bosch systeem is weinig bekend en het is slechts enkele keren toegepast in Nederland (o.a. Amsterdam, Sittard, Boxtel, Brunssum, Maastricht en Zaandam).

Helmond Quickscan

2014 Helmond, Quickscan complex 603, 605 en 606
Verkenning van de mogelijkheden
De complexen 603, 605 en 606, gelegen in de hoek tussen de Deurneseweg en de Wethouder van Wellaan in Helmond, dateren uit de periode 1956-1961. De complexen bevatten 177 verhuurbare eenheden in zowel eengezinswoningen, portiekflats, maisonnettes en duplexwoningen verdeeld over negentien blokken.

Eindhoven Raamovereenskomst Woonbedrijf

2014 Eindhoven, Project Begeleiding
Raamovereenkomst Woonbedrijf
Woonbedrijf besteed jaarlijks veel tijd aan het ontwikkelen van nieuwe projecten en het onderhouden van hun bestaande woningvoorraad. Bij zowel de onderhouds-, renovatie- als de nieuwbouwprojecten is een samenwerking met de gemeente Eindhoven van belang.

Alkmaar, Eisenhowerflat

2014 Egmond aan Zee, Eisenhouwerflat
Programmastudie Eisenhouwerflat
De Eisenhowerflat in Egmond aan Zee bestaat uit twee identieke blokken. Het zijn galerijflats van vier (vijf) lagen hoog, met een korte en een lange galerij, die ontsloten worden door een trappenhuis met lift. In 2014 is BouwhulpGroep gevraagd om de mogelijkheden van het complex inzichtelijk te maken.

Alkmaar, Koelmalaan

2013 Alkmaar, Koelmalaan
Programmastudie Koelmalaan
Aan de Koelmalaan te Alkmaar staan 2 galerijflats met in totaal 40 galerijwoningen. Het voornemen is om de levensduur voor de exploitatie tot 25 jaar te verlengen. De BouwhulpGroep heeft een programmastudie uitgevoerd, waarin maatregelen zijn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Alkmaar, Nijenburgh

2013 Alkmaar, Nijenburgh
Programmastudie Nijenburgh
Het complex Nijenburgh in Oudorp (Alkmaar) is in bezit van woningcorporatie Kennemer Wonen. In totaal zijn er 40 woningen die door middel van een galerij ontsloten worden. Er is een bouwtechnische inventarisatie uitgevoerd en op basis daarvan wordt een kwaliteitsbeeld opgezet.

Sittard, Onderhoudsadvies

2013 Sittard, Onderhoudsadvies
Meerjarenonderhoudsbegroting
Voor het optimaliseren van de meerjarenonderhoudsbegroting en de afstemming daarvan op de activiteiten van de afdeling Strategie en Beleid is door ZOwonen een integraal projectplan opgesteld. De BouwhulpGroep is hierin benaderd om voor twee deelaspecten de voorbereidingen te treffen.

Rotterdam, Weimansweg

2012 Rotterdam, Vreewijk
Programmastudie Weimansweg
In het Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk is de Weimansweg als pilotproject renovatie aangewezen. De vraag van Havensteder aan de BouwhulpGroep is om een programma tot renovatie voor de 66 woningen aan de Weimansweg te ontwikkelen met een levensduurverlenging van 50 jaar.

Gorinchem, Kremlin I

2012 Gorinchem, Kremlin I
Programmastudie Kremlin I
Kremlin I bestaat uit 236 portiekwoningen uit eind jaren vijftig van de vorige eeuw. De vraag van Poort6 aan de BouwhulpGroep is om een programma van eisen te ontwikkelen voor instandhouding van het monumentale complex voor een periode van vijfentwintig jaar in bewoonde staat.

Rotterdam, Reigerspad

2012 Rotterdam, Vreewijk
Haalbaarheidsstudie Reigerpad
In de Valkeniersbuurt van de wijk Vreewijk ligt het Reigerpad. Drieenveertig woningen uit die straat zouden het pilotproject voor vervangende nieuwbouw in Vreewijk vormen. De vraag aan de BouwhulpGroep is de haalbaarheid van renovatie van deze woningen te onderzoeken.

Utrecht, Fruitbuurt-Noord

2012 Utrecht, Fruitbuurt-Noord
Nader onderzoek Grondwateroverlast
Mitros vraagt een nader onderzoek naar de (grond)wateroverlast van de 223 vooroorlogse eengezinswoningen in de Fruitbuurt-Noord. Het onderzoek zal per woonblok inzicht moeten geven in aard en omvang van de vochtproblematiek in relatie tot de staat van de ondergrond.

Breda, Edisonstraat

2012 Breda, Edisonstraat
Haalbaarheidsstudie Edisonstraat
De 48 woningen van dit complex dateren uit 1955 en zijn gelegen in de wijk Doornbos/Linie. Twee portiekflats met ieder drie woonlagen op een halfverdiepte onderbouw. De vraag voor dit onderzoek is of sloop de enige optie voor het complex is en of er andere, zinvolle toekomstperspectieven zijn.

Breda, W. Cobergherstraat e.o.

2012 Breda, W. Cobergherstraat e.o.
Haalbaarheidsstudie W. Cobergherstraat e.o.
De 305 woningen van dit complex dateren uit 1966 en zijn gelegen in de wijk Geeren-Noord. Acht galerijflats met ieder zes woonlagen op een onderbouw. WonenBreburg heeft de BouwhulpGroep gevraagd een quickscan te maken om de toekomstperspectieven te onderzoeken.

Utrecht, Fruitbuurt-Noord

2012 Utrecht, Fruitbuurt-Noord
Second Opinion Fruitbuurt-Noord
Mitros vraagt een second opinion ten aanzien van de huidige kwaliteit van de 223 woningen en de te treffen maatregelen voor een levensduurverlenging van minimaal vijfentwintig jaar verlengt. Daarbij te onderzoeken of er varianten denkbaar zijn, die renovatie van deze woningen wel mogelijk maakt; varianten in kwaliteit of ligging.

Breda, Vestingstraat

2012 Breda, Vestingstraat e.o.
Programmastudie Vestingstraat e.o.
Eind 2011 heeft BouwhulpGroep de mogelijke ingrepen voor de 76 vooroorlogse eengezinswoningen van complex 002 onderzocht. Na een integrale afweging zijn "conserveren" en "sloop/nieuwbouw" als potentiele ingrepen overgebleven. De vraag is nu om de programma's voor beide ingrepen diepgaander uit te werken.

Leiden Zeeheldenbuurt

2012 Leiden, Zeeheldenbuurt
Programmastudie Zeeheldenbuurt
Begin 2012 heeft Portaal een plan van aanpak opgesteld om de mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw opnieuw te onderzoeken. In een 'technische werkgroep' zal de labeling onderzocht worden. Aan de BouwhulpGroep is gevraagd als onafhankelijk adviseur aan de 'technisch werkgroep' deel te nemen.

Breda, Vestingstraat

2012 Breda, Vestingstraat e.o.
Haalbaarheidsstudie Vestingstraat e.o.
De 76 vooroorlogse woningen van Complex 002 liggen in de buurt Haagpoort. WonenBreburg heeft BouwhulpGroep gevraagd om de toekomstwaarde van het complex te analyseren door middel van een quickscan op de volgende aspecten: stedenbouw/architectuur, technisch, functioneel en financieel.

Alkmaar, Kluswoningen

2011 Alkmaar, Overdie
Onderzoek kluswoningen
In het 'Integraal Plan Overdie' zijn 4 blokken aan de Coornhertkade aangewezen voor sloop binnen tien jaar. In plaats van sloop/nieuwbouw zouden deze 60 woningen ook behouden kunnen blijven als kluswoningen. Woonwaard N-K vraagt de BouwhulpGroep de technische haalbaarheid van deze renovatie te onderzoeken.

Parkstad Limburg, Samenvoeging

2011 Stadsregio Parkstad Limburg
Samenvoeging woningen
Onderzoek moet meer inzicht verschaffen over de mogelijkheden voor het samenvoegen van woningen in de stadsregio Parkstad Limburg. Is samenvoegen haalbaar en wenselijk als we kijken naar techniek, marktvraag, financien en regelgeving? Voor de inventarisatie is ingezoomd op de vijf pilotwijken.

Heerlen, Molenberg

2011 Heerlen, Molenberg
Toekomstwaarde Molenberg
Wonen Zuid wil voorbereid zijn op de te verwachten vergrijzing van de bevolking en krimp van het aantal bewoners in Parkstad Limburg. In dat licht heeft zij zich de vraag gesteld, wat de toekomstwaarde is van de voormalige mijnkolonie Molenberg te Heerlen.

Rotterdam, Vreewijk

2011 Rotterdam, Vreewijk
Haalbaarheidsstudie Bree / Maarland
In het 'Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk', wordt een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden om 81 woningen aan de straten Bree en Maarland in Vreewijk voor 50 jaar te renoveren dan wel (vergelijkbaar) nieuw te bouwen. Deze pilot zal de toon zetten voor het hele Verbeterprogramma.

Leiden, Zeeheldenbuurt

2011 Leiden, Zeeheldenbuurt
Second opinion Zeeheldenbuurt
Portaal heeft besloten de 364 vooroorlogse huurwoningen van de Zeeheldenbuurt de komende tien jaar verhuurbaar te houden, om ze daarna te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners hebben bij voorgenomen sloop het recht op een second opinion. De BouwhulpGroep is gevraagd deze uit te voeren.

Beverwijk, St. Aagtendorp

2010 Beverwijk, Sint Aagtendorp
Locatiestudie Sint Aagtendorp
Sint Aagtendorp is een 'dorp in een stad'. Een vooroorlogs complex van 140 eengezins- en boven- en-benedenwoningen tegen het centrum van Beverwijk aan. De BouwhulpGroep onderzoekt het complex op woningkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en op de verhuurkwaliteit voor huidige en toekomstige bewoners.

Haarlem, kosten-kwaliteit nieuwbouw

2010 Haarlem, Elan Wonen
Toets kosten-kwaliteit nieuwbouw
Elan Wonen in Haarlem heeft aan de BouwhulpGroep gevraagd de kosten/kwaliteitsverhouding van de door hen gerealiseerde nieuwbouw te toetsen. Op grond van de toets zijn aanbevelingen gedaan om de kostenbeheersing van nieuwbouwprojecten te verbeteren.

Breda, gebiedsvisies

2009 - 2010 Breda, Centrum, Heuvel en Brabantpark
3 Gebiedsvisies
Gebiedsvisies zijn een belangrijk intermediair bij (strategisch) voorraadbeleid. Gebieden zijn meer dan een optelsom van complexen. Structuur, karakter en leeftijd van een gebied zijn van belang voor de toekomst. Voor WonenBreburg in Breda zijn in korte tijd voor drie wijken een visie ontwikkeld.

Vlaardingen, Vettenoordsepolder

2009 - 2010 Vlaardingen, Vettenoordsepolder
Kwaliteitsbeeld Vettenoordsepolder
De kwaliteit van de 104 boven- en benedenwoningen was in de ogen van de bewoners niet meer acceptabel. Om een helder en objectief beeld te verkrijgen is begonnen met een bewoners enquete. Vervolgens zijn de woningen bouwkundig, woontechnisch, stedenbouwkundig en naar verhuur en positie op de woningmarkt onderzocht.

Tilburg, Convenant

2009 - 2010 Tilburg, SBO
Convenant Wonen SBO
In Tilburg sluiten gemeente, corporaties en bewonersorganisatie iedere vijf jaar een convenant over hun gezamenlijke ambities en doelen. Als adviseur van de stedelijke bewonersorganisatie SBO hebben we ons ingezet om de ambities in afspraken vorm te geven.

Patrimonium

2008 - 2009 Hillegom, Patrimonium
Locatiestudie Patrimonium
Patrimonium typeert zich als een sociale volksbuurt en ligt ten noorden van Hillegom. De 110 woningen zijn gebouwd in 1925 en gerenoveerd in de jaren 1986 en 1987. De locatiestudie richtte zich op het opstellen van een ontwikkelingsscenario, in samenspraak met alle betrokkenen.

Waalwijk, Zanddonk

2008 - 2009 Waalwijk, Zanddonk
Locatiestudie Zanddonk
De wijk Zanddonk is gebouwd in de periode 1975 tot en met 1995 en omvat bijna 2.000 woningen. De vraag was om op basis van het aanwezige materiaal tot een samenhangend uitvoeringsplan te komen. Mede aan de hand van een beeldkwaliteitsplan is er een etikettering opgesteld.

Breda, Boeimeer

2008 - 2009 Breda, Boeimeer
Locatiestudie Boeimeer
Complex 50 Boeimeer ligt in Breda en bestaat uit 168 woningen. Met een leeftijd van bijna vijftig jaar behoeven de woningen onderhoud en minimaal aanpassing aan de eisen van deze tijd. Een studie is verricht naar de aanpassingsmogelijkheden met behoud van de eigenschappen van de locatie.

Gorinchem, Zandvoort Midden

2007 - 2008 Gorinchem, Zandvoort Midden
Gebiedsvisie Zandvoort Midden
Stedenbouwkundig en ook architectonisch is de buurt karakteristiek en waardevol. De waardering van de opzet als tuindorp is bekend. De BouwhulpGroep heeft voor deze wijk een gebiedsvisie gemaakt met de meest waardevolle stedenbouwkundige en architectonische elementen en de knelpunten.

Vlaardingen, Landgoed Hoogstad

2007 - 2008 Vlaardingen, Landgoed Hoogstad
Locatiestudie Landgoed Hoogstad
Het landgoed Hoogstad kent een lange interessante historie. De visies van de werkgroep 'Toekomstvisie Behoud Landgoed Hoogstad' en die van Waterweg Wonen vormden het vertrekpunt van het idee�nboek. Hierin heeft de BouwhulpGroep de visies vertaald in thema's, functies en beelden van het landgoed.

Landgraaf, Achter Haesen

2007 - 2008 Landgraaf, Achter Haesen
Gebiedsvisie Achter Haesen
De wijk 'Achter Haesen' omvat onder meer 188 eengezins huurwoningen. De aanwezigheid van technische gebreken vraagt om een herbezinning. Bij het in kaart brengen van de toekomstmogelijkheden spelen alle aspecten (stedenbouw, architectuur, woontechniek, bouwtechniek en doelgroepen) een rol.

Waalwijk, Oranjeplein

2007 - 2008 Waalwijk, Oranjeplein
Gebiedsvisie Oranjeplein
De Oranjewijk omvat 250 woningen. Een deel ervan zijn duplexwoningen, die gezien de leeftijd vragen om een visie voor de toekomst. De toekomst hangt niet alleen van de woningen af, maar ook van de kwaliteit van de woonomgeving. Parkeren, voorzieningen en overlast zijn onderwerpen die in beeld worden gebracht.

Alkmaar, de Staatsliedenbuurt

2007 - 2008 Alkmaar, Staatsliedenbuurt
Locatiestudie Staatsliedenbuurt
Ten zuiden van de historische binnenstad van Alkmaar ligt de Staatsliedenbuurt. De leeftijd, het type en de huidige kwaliteit van de woningen vraagt om meer dan alleen planmatig onderhoud. Zodoende was er behoefte om de bouw- en woontechnische kwaliteit van de woningen in beeld te krijgen.

Gorinchem van Zomerenlaan

2005 - 2008 Gorinchem, Van Zomerenlaan e.o.
Herontwikkeling Van Zomerenlaan e.o.
Een vijftiger jaren wijk met eengezinswoningen stond op de agenda om geherstructureerd te worden. Het conflict spitste zich toe op de breuk tussen wat er is en wat het zou moeten worden. Uiteindelijk is er een aanpak uitgekomen die rekening houdt met de huidige eigenheid en met de gewenste aanpassingen in de tijd.

Eindhoven, Rita- en Labrehuis

2007 Eindhoven, Rita- en Labrehuis
Locatiestudie Rita- en Labrehuis
In opdracht van Stichting NEOS is een studie verricht naar de toekomstmogelijkheden van een woon-zorgcomplex. In de loop van de afgelopen vijftig jaar is er bebouwd en gebouwd. In beeld is gebracht wat de functionele, en financiele mogelijkheden en consequenties zijn van de aanpassing aan de huidige eisen.

Gorinchem, Intervam

2007 Gorinchem, Intervamflats
Locatiestudie Intervamflats
De 6 flatblokken met 600 woningen vragen om onderhoud. Misschien zijn er ingrijpende maatregelen wenselijk. De beschouwing beperkt zich niet alleen tot de gebouwen, maar richt zich met name op de situering, de omgeving en de relaties. Het zoeken is om door toevoegen van raffinement de gebouwen opnieuw te positioneren.

Eindhoven, De Iriswijk

2007 Eindhoven, De Iriswijk
Gebiedsvisie De Iriswijk
In de wijk is op een aantal punten verbeteringen wenselijk als het gaat om wonen. In de eerste plaats over concrete zaken als meer parkeren en meer groen, maar ook over de invulling van nieuw te bebouwen delen binnen de buurt. Daarbij zou het cre�ren van meer samenhang en betrokkenheid een grote rol moeten spelen.

Bergen op Zoom, Warande-Oost

2007 Bergen op Zoom, Warande-Oost
Locatiestudie Warande-Oost
Aan de rand van de wijk Warande-Oost staat de Warandeflat. Een enorm gebouw met drie vleugels van elk zeven woonlagen op een onderbouw van garages. De serviceflat omvat 250 woningen, voor het grotendeel eenkamerwoningen. De toenemende leegstand noopt tot (ingrijpende) maatregelen.

Dongen, Prinsessenbuurt

2006 - 2007 Dongen, Oud Dongen-Zuid
Gebiedsvisie Oud Dongen-Zuid
De wijk Oud Dongen-Zuid omvat circa 500 woningen uit de 50-er jaren. Onderzoek naar een toekomstvisie voor een wijk is een overzicht van de toekomstige vraag en het bestaande aanbod op korte en lange termijn. Het onderzoek in Oud Dongen omvatte vier deelbuurtjes met ieder hun eigen kenmerken.

Vlaardingen centrumgebied wijkvisie

2006 Vlaardingen, Centrumgebied e.o.
Gebiedsvisie Centrumgebied e.o.
Voor de verschillende wijken in het centrum van Vlaardingen zijn in opdracht van Waterweg Wonen toekomstvisies opgesteld. De bestaande kwaliteit is beoordeeld op de mogelijkheden in het licht van de vraag en van het totale aanbod. Zo ontstaat een waardering van de voorraad en richting voor strategisch voorraadbeleid.

Brunssum, Treebeekplein e.o.

2006 Brunssum, Treebeekplein
Locatiestudie Treebeekplein
Treebeek, een wijk in Brunssum met 680 koloniewoningen en 255 portiekflats, vraagt om een ingreep. Vooral de portieketageflats op het Treebeekplein uit de zeventiger jaren vragen om een herbezinning. Nu speelt de vraag, welke toekomst hebben de portiekflats en welke verminkingen uit het verleden zijn te corrigeren.

Gebiedsvisie West Brabant

2005 West-Brabant, Corporatieniveau
Gebiedsvisie Corporatieniveau
Met fusies verandert niet alleen het aantal woningen, maar ook het karakter van het werkgebied van de corporatie. Een dergelijke nieuwe situatie behoeft verduidelijking, zowel intern als extern. De gebiedsvisie kan extern gecommuniceerd worden en tegelijkertijd intern worden geoperationaliseerd.

Waalwijk, Distelplein

2004 - 2005 Waalwijk, Distelplein e.o.
Gebiedsvisie Distelplein e.o.
De studie moest een beeld geven van de mogelijkheden en consequenties van nieuwbouw, al of niet in combinatie met renovatie van een van de bestaande flatblokken, voor seniorenhuisvesting. In de gebiedsvisie moet de ontwikkelingsmogelijkheden voor de totale locatie meegenomen worden en de betekenis van deze locatie in de wijk.

Zwolle, Holtenbroek; Spin-off herstructurering

2003 - 2005 Zwolle, Holtenbroek
Herstructurering Holtenbroek
Herstructurering omvat een scala van maatregelen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat er weer een goed woonmilieu ontstaat. De BouwhulpGroep heeft een eerste aanzet gemaakt om tot een beeld te komen van de variabelen, die van invloed kunnen zijn op de verbetering van de kwaliteit en van de waarde(n) in de wijk.

reflectie op de toekomst

2004 Vlaardingen, Westwijk
Gebiedsvisie Westwijk
Een parel van de naoorlogse steden- en woningbouw met 5.500 woningen, die in de afgelopen tien jaar op buurtniveau allerlei aanpassingen en wijzigingen heeft ondergaan. Op dit moment vindt er een moment van reflectie plaats op de toekomst van de wijk, in het licht van de zich voortdurende wijzigende omstandigheden.

Toekomstvisie op wijkniveau

2002 - 2004 Bergen op Zoom, Gageldonk-West
Gebiedsvisie Gageldonk-West
De wijk omvat 1161 woningen met een groot deel in bezit van stichting Wonen West Brabant. Het grootste probleem van de wijk wordt gevormd door de eenzijdigheid in bevolking en woningvoorraad; beide op een laag niveau en gevangen in de vervalspiraal: elke mutatie verlaagt het gemiddelde.

Vlaardingen Holy-Zuidoost

2002 - 2004 Vlaardingen, Holy-Zuidoost
Locatiestudie Holy-Zuidoost
In Holy-Zuidoost bezit Waterweg Wonen bijna 2000 woningen, gebouwd in de jaren 1964-1971. Door de BouwhulpGroep zijn uiteenlopende studies verricht. Het doel was om de bestaande bouw- en woontechnische kwaliteit in beeld te brengen en dit in combinatie met een visie op de toekomst te vertalen in een programma.

Toekomstvisie voor woonzorg Nederland

1999 - 2004 Nederland, Woonzorg
Transformatie woonzorglocaties
De grote verandering in het wonen heeft zich de afgelopen jaren vooral op het terrein van de ouderenhuisvesting afgespeeld. Door de BouwhulpGroep zijn er tientallen studies verricht naar de aanpassing en herontwikkelingsmogelijkheden van locaties en bestaande tehuizen.

Tilburg, Korvelplein

2003 Tilburg, Korvelplein
Locatiestudie Korvelplein
Tussen de Laarsstraat en de Tafelbergstraat liggen seniorenwoningen in twee bouwlagen. Door recentere nieuwbouw aan de Tafelbergstraat heeft het gebied steeds meer het karakter van een achterterrein gekregen. De locatiestudie die uitgevoerd is, heeft een beeld gegeven van de herontwikkelingsmogelijkheden op termijn

Heerhugowaard, den polder

2003 Heerhugowaard, Corporatieniveau
Toekomstvisie twee onder een kapwoningen
Verspreid over Heerhugowaard bezit Woonwaard Noord-Kennemerland circa 50 woningen van het type 2 onder 1 kap. De BouwhulpGroep heeft zowel de toekomstmogelijkheden van de woningen als de kosten in beeld gebracht (woningtype, stedenbouw, architectuur, woontechniek en kosten).

Ettenleur, Grauwe Polder

2002 - 2003 Etten-Leur, Grauwe Polder
Gebiedsvisie Grauwe Polder
Voor de wijk Grauwe Polder is in overleg met alle betrokkenen een visie op de toekomst ontwikkeld voor een periode van vijf tot tien jaar. De visie is uiteindelijk in actieplannen voor woningen, woonomgevingen en infrastructuur vertaald. Alle belangrijke aspecten zijn in de studie betrokken.

tiel_wadenoijenlaan

2002 - 2003 Tiel, Wadenoijenlaan
Gebiedsvisie Wadenoijenlaan
De SCW bezit in de Hertogenwijk te Tiel een zestal galerijflats. Er waren allerlei idee�n ontwikkeld om dit flatblok opnieuw te positioneren voor senioren. De programmastudie richt zich op de stedenbouwkundige, architectonische, financieele, woon- en bouwtechnische mogelijkheden, bezien vanuit de vraag.

Herstructurering

2001 - 2003 Alkmaar, Overdie
Ontwikkelingsplan Overdie
Overdie, met circa 3600 woningen, is ��n van de succesvolle herstructureringswijken uit het 56-wijkenprogramma van VROM. Het succes is gelegen in een aanpak waarbij sociaal voor fysiek ging en in een overeenkomst die door alle participanten gedragen wordt. Bij dit proces heeft de BouwhulpGroep een rol gespeeld.

kerkrade_rolduckerveld

2001 - 2002 Kerkrade, Rolduckerveld
Programmastudie Rolduckerveld
Aan de rand van de wijk liggen 171 '2 op 1' woningen, die in stroken verkaveld zijn. De vraagstelling luidde: kan men door verticale samenvoeging van drie woningen twee woningen maken, de woningen als koopwoningen op de markt brengen en wat de technische en financi�le consequenties ervan zouden zijn.