home BouwhulpGroepLeiden List

2016 Leiden
Haalbaarheidsonderzoek 101 woningen
Het complex ligt in de binnenstad van Leiden, haaks op de Oude Vest. De verkavelingsvorm is een resultaat van een historische verkaveling. De woningen zijn destijds gebouwd als vervanging van 'een conglomeraat van krotwoningen'. Het complex valt binnen het beschermd stadsgezicht van Leiden.

Gorinchem list

2016 Gorinchem
Voorlopig ontwerp plint Schelluinsevliet
Woongebouw Schelluinsevliet bestaat uit veertig galerijwoningen op een twee verdiepingen hoge plint. In deze plint zijn tien bedrijfsruimten gevestigd. Poort6 heeft BouwhulpGroep gevraagd een schetsvoorstel met woonfunctie voor de plint in het woongebouw Schelluinsevliet uit te werken naar een voorlopig ontwerp om tot besluitvorming te komen. Een uitwerking met de focus op een sobere aanpak geschikt voor tijdelijke huisvesting, waarbij een perspectief moet zijn op regulier verhuur.

Eindhoven Eckart Proefwoningen

2015-2016 Eindhoven, Eckart Proefwoningen
4 Proefwoningen in componenten
Het merk Alliantie+ heeft de afgelopen jaren met de toeleverende industrie oplossingen (formules) ontwikkeld voor onder meer de componenten dak, gevel, uitrusting, installatie en ruimte. Een greep uit dit aanbod is 'geproefd' in complex 388 in de wijk Eckart in opdracht van Woonbedrijf. Dit gebeurde bij vier verschillende woningen, waarbij één keer enkel het dak is vervangen, één keer de gevel, één keer de gehele schil en één keer het dak en de gevel zijn verbeterd.

Son, de Wadden

2015 Son, Ontwerp de Wadden
Frisse wind voor de Wadden
De Wadden in Son is een klein complex van zeven eengezinswoningen en zeven seniorenwoningen aan de rand van Son. In het kader van planmatig onderhoud stond vervangen van afwerking en inrichting van keuken, douche en toilet, vervangen van de groepenkast en onderhoud van de schil op het programma.

Breda Epelenberg

2015 Breda, Ontwerp Epelenberg
De aanpak van de prontowoningen
Het project Epelenberg bestaat uit 302 portieketagewoningen van complex 107 aan de Epelenberg en omliggende straten in de wijk Brabantpark in Breda. De woningen zijn rond 1960 gebouwd en zijn verdeeld over 17 blokken. In de afgelopen jaren zijn er diverse studies geweest naar het complex Epelenberg om een strategie voor het gebied te bepalen.

Eindhoven Tivoli Blauw

2014-2015 Eindhoven, Toekomst met comfort
Ontwerp Tivoli Leeuwenstraat en omgeving
In 2011 is door de BouwhulpGroep en Woonbedrijf een scenario voor wijkvernieuwing gemaakt voor de wijk Tivoli te Eindhoven. De wijk is destijds opgedeeld in deelgebieden. Het deelgebied Leeuwenstraat en omgeving (181 woningen) is zodanig aangepakt dat het nog vijfentwintig jaar aan de primaire doelgroep verhuurd kan worden.

Eindhoven Demonstratiewoning

2014 Eindhoven, Demonstratiewoning Saint Gobain Weber Beamix
Ontwerp Demonstratiewoning Saint Gobain Weber Beamix
Saint Gobain Weber Beamix wil een 'demonstratiewoning met beleving' in het stadsdeel Woensel in Eindhoven. Deze demonstratiewoning geeft een voorbeeld van de mogelijkheden voor één herhaalbaar woningtype en vormt een prototype voor de aanpak met producten van Saint Gobain.

Egmond aan Zee Eisenhowerflat

2014 Egmond aan Zee, Eisenhowerflat
Grootonderhoud aan de Eisenhowerflat
De Eisenhowerflat in Egmond aan Zee bestaat uit twee identieke blokken, gebouwd in 1966. Het zijn galerijflats van vier en vijf lagen hoog, met een korte en een lange galerij, die ontsloten worden door een trappenhuis met lift. Op een paar honderd meter van de kust in Egmond aan Zee, een aantrekkelijke woonlocatie.

BouwhulpGroep, Philipsdorp 4

2014 Eindhoven, Philipsdorp
Renovatie Plataanbuurt, fase 4 Philipsdorp
Het ontwerp en de planvorming is een vervolg op de overige drie buurten van het Philipsdorp. Het verbeteren van de beeldkwaliteit, het comfort en het aanbieden van bewonersopties in de plattegrond zijn de drie pijlers voor het plan. In nauwe samenwerking met de bewoners wordt naar het renovatieplan toegewerkt. Met deze laatste fase wordt de renovatie van het Philipsdorp met in totaal 771 woningen afgerond in het centrum van Eindhoven

BouwhulpGroep, Philipsdorp 3

2014 Eindhoven, Philipsdorp
Renovatie Lijsterbesbuurt, fase 3 Philipsdorp
De derde fase in de renovatie van de wijk Philipsdorp omvat de Lijsterbesbuurt en neemt een eigen positie in de wijk in en vormt een losstaand geheel. De Lijsterbesbuurt is rond 1920 gebouwd. De stedenbouwkundige opzet is van De Bazel en de architectonische invulling (woningontwerp) is van Smits, de architect van Philips. Het gaat om 69 woningen waarvan de oppervlakten relatief groot zijn.

BouwhulpGroep, Hermanus Boexstraat

2014 Eindhoven, Hermanus Boexstraat
Herbestemming vastgoed, transformatie
In opdracht van Dela Vastgoed heeft de BouwhulpGroep meegedaan aan een prijsvraag voor het verbouwen van een woning boven een winkelpand tot 6 appartementen in de binnenstad van Eindhoven. Bij de opzet van de plattegrond is er naar gestreefd zoveel mogelijk de samenhang in de ruimte te behouden door de combinatie van de ruimte en de oplossing van de scheidingswanden (deels glas).

BouwhulpGroep, Barten-Zuid

2014 Den Bosch, Barten-Zuid
Beeldkwaliteitsplan, Barten-Zuid
De 94 woningen, gelegen aan het Lariksplein te Den Bosch in de buurt Barten-Zuid, zijn ontworpen door de Gemeentewerken van Den Bosch en gerealiseerd in 1933. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de woningen gerenoveerd. Nu staan de woningen opnieuw voor een grootonderhouds-/renovatieplan op de agenda. De BouwhulpGroep is gevraagd om een beeldplan op te stellen, waarin de maatregelen worden aangegeven die de uitstraling verbetert.

BouwhulpGroep, Pronto

2013 Breda, Concepten voor de Pronto's
Onderzoek, Pronto's
WonenBreburg heeft de BouwhulpGroep gevraagd om, bij Brabantse corporaties die Pronto's in hun bezit hebben, te inventariseren wat zij in de afgelopen 5 jaar aan oplossingen hebben bedacht bij grootonderhoud aan deze portieketageflats. Het resultaat moet zijn een programma van eisen voor de Pronto portiek-etagewoningen wat de markt uit moet dagen om tot een project overschrijdend aanbod te komen.

BouwhulpGroep, Studentenhuisvesting

2013 Eindhoven, Studentenhuisvesting
Onderzoek, Studentenhuisvesting
In opdracht van Woonbedrijf heeft de BouwhulpGroep onderzoek gedaan naar de normen voor studentenhuisvesting en welke ruimte er is voor optimalisatie. De BouwhulpGroep heeft geinventariseerd waar zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden aan moeten voldoen binnen de bouwbesluiteisen en het WWS (woningwaarderingsstelsel).

BouwhulpGroep, Locatiewaarde

2013 Eindhoven, Locatiewaarde
Onderzoek, Locatiewaarde
In opdracht van Woonbedrijf heeft de BouwhulpGroep een indeling gemaakt van de buurten waarin zij woningen verhuren. De indeling diende een focus te hebben op de stedenbouwkundige structuur zoals die in de verschillende bouwperioden kenmerkend was. Nadat de typen zijn vastgesteld is een systematisch overzicht gemaakt van de belangrijkste kenmerken en meest voorkomende pluspunten, knelpunten en potenties.

BouwhulpGroep, Vervolg Vreewijk

2013 Rotterdam, Renovatie Vreewijk
Voorbereiding renovatie Weimansweg en Reigerpad
Als pilot voor de aanpak van de gehele Valkeniersbuurt wordt, in opdracht van Havensteder, de renovatie voorbereid van 63 woningen en 1 bedrijfsruimte aan de Weimansweg en 45 woningen aan het Reigerpad. Voor alle woningen geldt een monumentale status: rijksmonument of beschermd stadsgezicht. Voor de sturing van de beeldkwaliteit wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt door derden.

BouwhulpGroep Renovatie Son en Breugel, Pallaspad

2013 Son en Breugel, Pallaspad
Planuitwerking Pallaspad
De 42 eengezinswoningen uit de jaren tachtig voldoen nog prima, maar zijn toe aan het vervangen van keuken, douche en toilet. Deze ingreep wordt gecombineerd met het aanbieden van energiebesparende maatregelen als bewonerskeuze. Het gaat dan met name om het na-isoleren van het hellend dak vanaf de binnenzijde. De BouwhulpGroep heeft het plan uitgewerkt voor aanbesteding en doet ook de directievoering.

BouwhulpGroep Renovatie Eindhoven, Spaaihoef

2013 Eindhoven, Achtse Barrier
Planuitwerking Spaaihoef
Het project bestaat uit 26 eengezinswoningen en 28 appartementen met portiekontsluiting in de Spaaihoef in de jaren tachtig wijk Achtse Barrier. Het complex is toe aan planmatig onderhoud. De BouwhulpGroep is gevraagd het bestek en de aanbesteding voor te bereiden voor het planmatig onderhoud, gecombineerd met beperkte energiebesparende maatregelen.

BouwhulpGroep Helmond, Complex 627

2013 Helmond, Rijpelberg
Aanbesteding MIAR, Betuwehof en Veluwehof
In de Veluwehof en Betuwehof staan 83 eengezinswoningen in verschillende types met bouwjaar 1982. Het is tijd keuken, douche en toilet te vervangen in combinatie met ander planmatig onderhoud, zoals schilderwerk en verbeteren van de ventilatiehuishouding. Voor Woonpartners heeft de BouwhulpGroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en de planuitwerking uitgewerkt voor aanbesteding via de MIAR methode. De BouwhulpGroep is ook verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit en de directievoering.

BouwhulpGroep Helmond, Complex 361

2013 Helmond, Rijpelberg
Aanbesteding MIAR, Volderhof en Kaarderhof
In de de Volderhof en Kaarderhof staan 46 eengezinswoningen in verschillende types uit 1983. De woningen zijn toe aan planmatig onderhoud. Schilderwerk en gevelbekleding wordt aangepakt en keuken, douche en toilet worden vernieuwd. Voor Woonpartners heeft de BouwhulpGroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en de planuitwerking uitgewerkt voor aanbesteding via de MIAR methode. De BouwhulpGroep is ook verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit en de directievoering.

BouwhulpGroep Renovatie Helmond, Complex 309

2013 Helmond, Jan Stevensstraat e.o.
Renovatieplan Jan Stevensstraat e.o.
De 49 woningen aan de Jan Stevensstraat en Wolfstraat zijn ontworpen door de Helmondse architect Lambert de Vries en gebouwd in 1935. Woonpartners heeft aan de BouwhulpGroep de opdracht gegeven om een renovatieplan uit te werken. De schil wordt volledig gerenoveerd. Daarnaast worden binnen de keuken, douche, toilet en installaties vervangen. Er zijn diverse bewonersopties (tegen huurverhoging), zoals het verplaatsen van de badkamer naar de verdieping in het plan opgenomen.

BouwhulpGroep Renovatie Eindhoven, Tivoli

2013 Eindhoven, Tivoli
Renovatie Tivoli fase 3
Fase 3 is het volgende gedeelte van de wijk Tivoli dat in aanmerking komt voor renovatie. Het streven is om de 181 woningen voor 25 jaar aan te pakken. In dit stadium is gevraagd om aanvullend onderzoek uit te voeren en alle informatie te vertalen naar maatregelen in hoofdlijnen met de erbij behorende kosten. Tijdens bijeenkomsten met de klankbordgroep is gekeken naar beeld, comfort en plattegronden.

BouwhulpGroep, Koelmalaan

2013 Alkmaar, Koelmalaan
Programmastudie galerijflats
Aan de Koelmalaan te Alkmaar staan 2 galerijflats met in totaal 40 galerijwoningen. Het voornemen is om de levensduur voor de exploitatie tot 25 jaar te verlengen. BouwhulpGroep heeft van een programmastudie naar een voorlopig ontwerp toegewerkt. Waarbij de mogelijkheden voor de de fysieke uitstraling van de schil te verbeteren inzichtelijk zijn gemaakt, maar ook het rolstoeltoegankelijk maken van de woningen en het aanbrengen van een vliesgevel aan de galerijzijde voor het verlagen van de geluidbelasting van het verkeer, was een belangrijke opgave.

BouwhulpGroep Sliedrecht, haalbaarheidstudie

2013 Sliedrecht, Staatsliedenbuurt
Haalbaarheidstudie Staatsliedenbuurt
In 2012 is een onderzoek afgerond naar de bouw- en woontechnische kwaliteit van 132 duplexwoningen in de Staatsliedenbuurt. Het ligt in de bedoeling de buurt in de periode 2016-2020 aan te pakken. Aan de BouwhulpGroep is gevraagd ook de kwaliteit van de resterende 296 woningen in de Staatsliedenbuurt vast te stellen. Vervolgens voor alle 428 woningen twee scenario's op te stellen, welke bestaan uit varianten op complexniveau, inclusief de financiele consequenties.

BouwhulpGroep Renovatie Son en Breugel, seniorenwoningen

2013 Son en Breugel, Sint Genovevastraat
Planuitwerking Sint Genovevastraat
Aan de Sint Genovevastraat in Breugel staan 8 seniorenwoningen uit de jaren zeventig. In deze woningen, bestaande uit een begane grond plus bewoonbare zolder in de kap, kan een behoorlijke energiesprong gemaakt worden. De BouwhulpGroep heeft het bestek en de aanbesteding voor de energiemaatregelen voorbereid.

BouwhulpGroep Renovatie Eindhoven, Boschdijk

2013 Eindhoven, Boschdijk
Planuitwerking portiekappartementen Boschdijk
Aan de Boschdijk in Eindhoven staan 108 portiekappartementen gebouwd in de jaren tachtig. De BouwhulpGroep is gevraagd om het bestek en de aanbesteding voor het planmatig onderhoud voor te bereiden. Het gaat met name om maatregelen aan de schil. Daarnaast worden in het kader van energiebesparende maatregelen de resterende ramen van enkelglas vervangen door HR++ glas.

BouwhulpGroep Ridderkerk, haalbaarheid

2012 - 2013 Ridderkerk, Rhoon
Toekomstvisie Dorpsdijk e.o.
Complex 204, grenzend aan de Dorpsdijk en gebouwd in 1960/1964 omvat 157 grondgebonden woningen, waarvan het overgrote deel doorzonwoningen en een beperkt deel bejaardenwoningen. Aan de BouwhulpGroep is gevraagd in beeld te brengen wat de mogelijke (technische) kwaliteitsaanpassingen zijn van deze woningen en wat de consequenties zijn in financieel, volkshuisvestelijk, markttechnisch en uitvoeringstechnisch opzicht.

BouwhulpGroep Middelburg, complex 132

2012 - 2013 Middelburg, Prinses Marijkeplein
Renovatie Prinses Marijkeplein e.o
De 84 duplexwoningen liggen in de omgeving prinses Marijkeplein in Middelburg en vormden oorspronkelijk samen met 42 eengezinswoningen een groter complex. De aanpak van de duplexwoningen ligt in dezelfde lijn als de aanpak van de eengezinswoningen. De energetische kwaliteit wordt vergroot en de uitstraling van de woningen wordt verbeterd. Daarnaast worden een aantal woningen samengevoegd, andere woningen worden geschikt gemaakt voor begeleid wonen.

BouwhulpGroep, Programma-ontwikkeling twee locaties Strijp-S

2014 Eindhoven, Strijp-S
Programma-ontwikkeling twee locaties Strijp-S
BouwhulpGroep heeft in opdracht van woonbedrijf een draagstructuur ontwikkeld voor twee locaties op Strijp-S. Deze draagstructuur dient ter ondersteuning voor de verdere programma- en planontwikkeling op deze locaties.

BouwhulpGroep Deventer, selectie

2012 Zwolle, Pieter Steynstraat
Prijsvraag portiekwoningen
Ten behoeve van de aannemerselectie voor de renovatie van portieketageflats aan de Pieter Steynstraat in Zwolle, heeft BAM Deventer de BouwhulpGroep gevraagd om te adviseren over het renovatievoorstel. De BouwhulpGroep heeft voorstellen gedaan om de bouwtechnische kwaliteit van de woningen intern te verbeteren en tevens de uitstraling van de gevel te verbeteren.

BouwhulpGroep Waalre, complex 204

2012 Waalre, Hermelijnlaan e.o.
Haalbaarheidstudie Hermelijnlaan e.o.
Aan de Hermelijnlaan en omgeving in Waalre staan 42 grondgebonden woningen van woonstichting 'thuis, die gebouwd zijn in de periode 1964. De huidige 42 woningen zijn verdeeld over 6 woningtypen, met bijbehorende varianten. De BouwhulpGroep is gevraagd om de bestaande kwaliteit van de woningen in beeld te brengen en varianten uit te werken voor renovatie.

BouwhulpGroep Gemert, Thuishuis

2012 Gemert, Thuishuis
Programmastudie Thuishuis
Het thuishuis-concept is een gewoon huis in de straat waar vijf tot zeven alleenstaande ouderen, bij elkaar kunnen wonen onder een dak. De BouwhulpGroep heeft in opdracht van Goed Wonen een programmastudie gemaakt voor twee locaties, voor de nieuwbouw van een thuishuis. Deze programmastudie is uitgewerkt tot het niveau van een schetsontwerp. Vervolgens is dit ontwerp getoetst op het bestemmingsplan, bouwbesluit-eisen en op de uitgangspunten van het thuishuis-concept.

BouwhulpGroep Renovatie Arnhem, Doeffstraat

2012 Arnhem, Doeffstraat
Beeldkwaliteitsplan Doeffstraat
Voor de conceptuele aanbesteding van de schilrenovatie van een galerijflat aan de Doeffstraat in Arnhem heeft de BouwhulpGroep een beeldkwaliteitsplan opgesteld in opdracht van Portaal. De galerijflat uit de jaren zestig bevat 36 woningen op 9 verdiepingen.

BouwhulpGroep Haalbaarheid, Hardinxveld

2012 Hardinxveld-Giessendam, Koninginnewijk
Prijsvraag haalbaarheid 138 woningen
Omnivera had behoefte aan een second opinion met betrekking tot de haalbaarheid voor het al dan niet verlengen van de levensduur van 138 eengezinswoningen in de Koninginnewijk. Hiertoe heeft zij een prijsvraag uitgeschreven, die uiteindelijk door BouwhulpGroep gewonnen is. Het betreft 3 verschillende complexen en architectonisch verschillende woningtypen.

BouwhulpGroep Renovatie Eindhoven, Tivoli

2012 Eindhoven, Tivoli
Renovatie Tivoli fase 2
In 2011 is door de BouwhulpGroep en Woonbedrijf een scenario voor wijkvernieuwing gemaakt voor de wijk Tivoli te Eindhoven. In 2012 is gestart met renovatiewerkzaamheden in het deelgebied Poemastraat en omgeving (Fase 2). Deze 154 woningen worden zodanig geconserveerd, dat ze nog vijftien jaar aan de primaire doelgroep verhuurd kunnen worden.

BouwhulpGroep Renovatie Tilburg, Hoflaan

2012 Tilburg, Hoflaan
De warande van wandelbos
De exploitatieduur van 58 woningen en 12 garages in de wijk Wandelbos in Tilburg wordt door uitvoering van een grootonderhoudsplan met 25 jaar verlengd. Een belangrijk onderdeel van het grootonderhoudsplan zijn de energiebesparende maatregelen aan de schil. Bewoners hebben in dit project keuze uit een vijftal concepten die al dan niet in combinatie met elkaar gekozen kunnen worden.

BouwhulpGroep Gemert, Bewonersworkshop

2012 Gemert, Bewonersworkshop
Programma seniorenwoningen
Bij het ontwerpproces voor grondgebonden seniorenwoningen wil Goed Wonen Gemert graag senioren uit Gemert betrekken om het plan te kunnen optimaliseren vanuit aandachtspunten en ervaringsgegevens. In de vorm van drie workshops proberen we samen met 55+ers uit Gemert hun eisen en wensen te vertalen naar een programma van eisen.

Eindhoven, Philipsdorp Winkelpanden

2012 Eindhoven, Philipsdorp
Renovatie winkelpanden Oud-Philipsdorp, fase 2 Philipsdorp
In Oud-Philipsdorp liggen drie winkelpanden op kenmerkende hoekpunten binnen de wijk. Zij zijn samen met de woningen gebouwd in 1910 en waren allemaal Philipswinkels. De schil en de plattegronden van deze winkelpanden zullen in de aankomende renovatie van het Philipsdorp worden aangepakt.

Heerlen, Prijsvraag

2012 Heerlen, Van Weerden-Poelmanstraat
Prijsvraag ontwerp portiekflat
In opdracht van Wonen Zuid Heeft de BouwhulpGroep meegedaan aan een prijsvraag voor de renovatie van de portiekflat aan de van Weerden-Poelmanstraat in Heerlen. De vraag was het verbeteren van de uitstraling en de energieprestatie, het realiseren van 18 woningen met minimaal 2 slaapkamers en het aanbrengen van een lift en balkonvergroting aan de pleinzijde.

Eindhoven, Offenbachlaan

2012 Eindhoven, Offenbachlaan
Haalbaarheidsonderzoek Offenbachlaan
Complex 10 aan de Offenbachlaan is gebouwd in 1959 en bestaat uit vijf blokken met in totaal 112 appartementen. Aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek is het feit dat het einde van de levensduur voor deze woningen naderde. Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag een beeld te geven van een zinvolle toekomstvisie vanuit technisch, financieel en markttechnisch oogpunt.

Middelburg, Gervinsland

2012 Middelburg, Gervinsland
Integrale aanpak Gervinsland
Bij de 77 woningen van Woongoed in Gervinsland is een pakket van maatregelen geadviseerd waarmee minimaal label B te halen is. De maatregelen gaan met name uit van verbetering van de schil. Het isoleren van het dak aan de binnenzijde , het vervangen van de kozijnen en puien en ook de begane grond wordt geisoleerd.

Aannemersselectie Vanegwoningen

2012 Ulft, Vogelbuurt
Renovatie Vanegwoningen
Er staat een ingrijpende herstructurering van de Vogelbuurt te Ulft op stapel. Hiervoor zijn diverse kwaliteitsaanpassingen gepland, varierend van grootonderhoud, renovatie, ingrijpende renovatie tot vervangende nieuwbouw. Voor de grootschalige renovatie van 115 Vanegwoningen in de wijk heeft de BouwhulpGroep, samen met BAM Deventer, een consortium gevormd voor de aannemersselectie.

Eindhoven Oud-Philipsdorp, fase 2

2012 Eindhoven, Philipsdorp
Renovatie Oud-Philipsdorp, fase 2 Philipsdorp
De renovatie van de 771 woningen in Philipsdorp is gestart. Het is nu de beurt aan de 241 monumentenwoningen van Oud-Philipsdorp om aangepakt te worden. Het terugbrengen van de hoofdgeleding in de architectuur en het behoud van de eigen identiteit van alle 39 blokken is de hoofddrager van het plan.

Middelburg, Bellinkplein

2012 Middelburg, Bellinkplein
Onderhoud Bellinkplein
Bij dit project, 52 woningen over 3 complexen, heeft de BouwhulpGroep Woongoed Middelburg ondersteund in de voorbereiding. Onder meer tijdens bewonersavonden, het opstellen van de werkomschrijving en het verzorgen van de vergunningsaanvraag, zodanig dat met de uitvoering gestart kan worden.

Breda Olivier van Noortstraat

2011 - 2012 Breda, Olivier van Noortstraat
Renovatie Olivier van Noortstraat
Voor 39 woningen in de Olivier van Noortstraat en Tasmanstraat (bouwjaar 1950) is in 2011 een programmastudie uitgevoerd. Deze programmastudie is omgezet in een plan, waarbij de technische maatregelen zodanig zijn uitgevoerd dat ook het straatbeeld verbeterd is.

Eindhoven Sancta Maria

2011 - 2012 Eindhoven, Kruisstraat
Herbestemming Sancta Maria
Het gebouw 'Sancta Maria' aan de Kruisstraat en het naastgelegen woonhuis te Eindhoven zijn geschikt gemaakt voor de organisatie De Boei en haar gebruikers/klanten. In het recente verleden is door de BouwhulpGroep reeds onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het zalencomplex en de technisch vereiste aanpassingen.

Eindhoven Kruidenbuurt-Zuid

2011 - 2012 Eindhoven, Kruidenbuurt-Zuid
Renovatie Kruidenbuurt-Zuid
De 171 woningen in de Kruidenbuurt zijn gebouwd in 1936. In opdracht van Woonbedrijf heeft de BouwhulpGroep een renovatieplan opgesteld bestaande uit drie onderdelen: noodzakelijk grootonderhoud intern en extern, esthetische aanpassingen aan gevels en individuele bewonerskeuzes. Het project is uitgevoerd als een van de pilotprojecten voor ketenintegratie (Ballast-Nedam / Woonbedrijf / Adviseur).

Eindhoven Bazelbuurt in oud-Philipsdorp

2009 - 2012 Eindhoven, Philipsdorp
Renovatie Bazelbuurt en Oud-Philipsdorp, fase 1 Philipsdorp
Heel Philipsdorp omvat 771 woningen en wordt in de planvorming opgedeeld in 4 fasen. De 208 woningen uit fase 1 zijn de 'niet monumenten' gelegen in de Bazelbuurt en voor een gedeelte in Oud-Philipsdorp. De hoofddoelstelling van het plan is dat de kwaliteit op peil wordt gebracht. Belangrijk aspect hierbij is de cultuurhistorische waarde van de wijk te behouden en de oorspronkelijke uitstraling te herstellen.

Monfoort, Poorterstraat

2011 Montfoort, Poorterstraat
Active House
In samenwerking met VELUX, Danfoss en woningcorporatie Groenwest is een ontwerp gemaakt voor de transformatie van tien woningen naar de prestatie 'Active House'. De tien woningen gaan verder dan 'actief-neutraal'. Het is een grootschalige ingreep, maar wel een waar op alle vlakken kwaliteit wordt toegevoegd. In maart 2013 zijn de tien woningen opgeleverd

Ulft, Vogelbuurt

2011 Ulft, Vogelbuurt
Grootonderhoud PeGe-woningen
Voor het grootonderhoud van 40 PeGe-woningen in de wijk heeft de BouwhulpGroep, samen met BAM Deventer, een consortium gevormd voor de aannemersselectie. In het (voorgestelde) plan is ruimte geschapen voor individualiteit in beeld door bouwstenen van erker, luifel, dakkapel en tuindeuren.

Maarsen, Bloemstede

2011 Maarssen, Bloemstede
Pilot gevelrenovatie 20 woningen
Woningcorporatie Portaal bezit ruim 150 eengezinswoningen in de wijk Bloemstede in Maarssen. De eengezinswoningen zijn in 1974 gebouwd. Twee blokken, bestaande uit 20 woningen, vormen de pilot voor renovatie, waarbij voornamelijk de schil wordt geisoleerd. Het ontwerpvraagstuk voor deze woningen is bij de BouwhulpGroep neergelegd.

Middelburg, Prinses Marijkeplein e.o.

2010 - 2011 Middelburg, Prinses Marijkeplein e.o.
Programmastudie Prinses Marijkeplein e.o.
De 42 eengezinswoningen liggen in de omgeving prinses Marijkeplein en vormde oorspronkelijk samen met 84 duplexwoningen een groter complex. Het betreft een uitbreidingswijk uit de jaren vijftig. Uit een eerder uitgevoerde Quickscan is de potentie van deze woningen gebleken. Dit is nader uitgewerkt in deze programmastudie, waarbij verbetering van de totaalkwaliteit en energiebesparing het doel was.

Eindhoven, Blaarthem

2010 - 2011 Eindhoven, Blaarthem
Renovatie Blaarthem
In Blaarthem liggen 104 woningen, twee typen (breed en smal), in een mooie stedenbouwkundige setting. Het bouwjaar van de woningen is 1957. Door gebruik te maken van de technische ingrepen die nodig zijn voor het onderhoud van de woning kan de uitstraling worden aangepakt.

Dongen, Prinses Beatrixstraat

2007 - 2011 Dongen, Prinses Beatrixstraat
Renovatie Prinses Beatrixstraat
De 30 doorzonwoningen aan de Prinses Beatrixstraat vormen een onderdeel van de wijk Dongen Zuid. Een wijk die nog past in de traditionele stedenbouw van voor de tweede wereldoorlog. Bij de renovatie worden de woningen zodanig aangepakt dat ze groter en luxer worden en meer uitstraling krijgen.

Zwolle, Simon van Slingelandtplein

2010 Zwolle, Simon van Slingelandtplein
Renovatie Simon van Slingelandtplein
In samenwerking met BAM Deventer heeft de BouwhulpGroep meegedaan aan een aannemersselectie voor het renoveren van 148 portiekwoningen aan het Simon van Slingelandtplein in Zwolle.

Kerkrade, Kangoeroewoningen

2010 Kerkrade, Henri Jonasplein
Haalbaarheidsstudie kangoeroewoningen
Het betreft 13 benedenwoningen en 13 bovenwoningen, gebouwd in 1980. Land van Rode overweegt om deze woningen te wijzigen in zogenaamde kangoeroewoningen. De BouwhulpGroep heeft gezocht naar zinvolle varianten om zowel functioneel als qua uiterlijk deze woonvraag in te vullen.

Eindhoven, Rapenland

2010 Eindhoven, Rapenland
Renovatie Rapenland
Woonbedrijf is de verhuurder van 310 woningen in de buurt Rapenland en wilde deze renoveren. De woningen zijn gebouwd in 1960. De renovatie beslaat het renoveren van de schil inclusief isoleren. Daarnaast wordt intern de afwerking en uitrusting van keuken en sanitair vervangen en/of verplaatst.

Breda, Gerardus Majella

2009 - 2010 Breda, Gerardus Majella
Renovatie Gerardus Majella
Door de BouwhulpGroep is in de eerste helft van 2009 een voorlopig ontwerp voor de renovatie van 80 woningen opgesteld. In de tweede helft van dat jaar is het definitief ontwerp uitgewerkt. Begin 2010 is het plan aanbesteed en de uitvoering gestart.

Breda, De Driesprong

2010 Breda, De Driesprong
Grootonderhoud De Driesprong
Een groot deel van de wijk de Driesprong is gesloopt en een nieuwbouwlocatie geworden. WonenBreburg heeft er voor gekozen om 52 woningen te behouden. Deze woningen krijgen een grootonderhoudsbeurt voor 15 en 25 jaar.

Moordrecht, Ambonwijk

2010 Moordrecht, Ambonwijk
Definitief ontwerp en aanbesteding Ambonwijk
Door de BouwhulpGroep is eind 2008 een voorlopig ontwerp opgesteld voor groot onderhoud aan 140 woningen in de Ambonwijk te Moordrecht. Dit jaar wordt het definitief ontwerp uitgewerkt en wordt het plan aanbesteding gereed gemaakt.

Utrecht, Jan van den Doemstraat

2010 Utrecht, Jan van den Doemstraat
Renovatie Jan van den Doemstraat
Voor de 24 portieketagewoningen met een karakteristieke architectuur is gezocht naar een perspectiefvol tweede leven. Uitgangspunt voor de renovatie is het verhogen van het comfort door het isoleren van de schil, het verbeteren van verwarming en ventilatie.

Utrecht, Surinamestraat

2009 - 2010 Utrecht, Surinamestraat
Renovatie Surinamestraat
Voor de renovatie van de Surinamestraat is het zaak om de verminkingen uit het verleden te verzachten of te corrigeren, met toevoeging van extra comfort.

Vlaardingen van Hogendorplaan

2003 - 2010 Vlaardingen, Van Hogendorplaan
Vervangende nieuwbouw Van Hogendorplaan
De heren van ambacht zijn het resultaat van een lang planproces. Het begon met een programmastudie over de toekomstmogelijkheden van de bestaande 48 portiekflats uit de 50-er jaren. Het resultaat was dat er in samenspraak met alle partijen gekozen is voor vervangende nieuwbouw.

Veghel Oranjewijk

2009 Veghel, Oranjewijk
Programmastudie Oranjewijk
Door de BouwhulpGroep is een studie verricht met het accent op stedenbouw en architectuur over de toekomstmogelijkheden van het tuindorp 'Oranjewijk'. Uiteindelijk is het renovatieproject conceptueel aanbesteed in voorjaar 2011.

Gemert Berglaren en Molenakker

2009 Gemert, Berglaren en Molenakker
Programmastudie Berglaren en Molenakker
Voor een tweetal wijken in Gemert is een etiketteringsmodel ontwikkeld, dat per woning(type), per blok en straat aangeeft wat de transformatiemogelijkheden zijn. De veranderingen kunnen dan in de tijd op het gewenste moment gerealiseerd worden zonder dat de kracht van het totaal verloren gaat.

Gorinchem, Zandvoort-Midden

2009 Gorinchem, Zandvoort-Midden
Renovatie Zandvoort-Midden
Van de 40 woningen die voornamelijk in de periode rond 1920 gebouwd zijn, is eerder door de BouwhulpGroep een gebiedsvisie opgesteld. Het resultaat hiervan is een programma van eisen waarbij de schil uniform wordt aangepakt en op woningniveau maatwerk gerealiseerd gaat worden.

Eindhoven, 't Ven

2008 - 2009 Eindhoven, 't Ven
Programmastudie 't Ven
De 363 woningen, in het bezit van Domein, zijn gebouwd in 1948. De stedenbouwkundige opzet is te typeren als een traditionele tuinwijk met gesloten bouwblokken. Door de BouwhulpGroep is een programmastudie uitgevoerd welke een beeld geeft van een zinvolle toekomstvisie voor deze woningen.

haarlem Boerhaavewijk

2008 - 2009 Haarlem, Boerhaavewijk
Programmastudie Boerhaavewijk
In opdracht van Elan Wonen heeft de BouwhulpGroep onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van complex 24 en 59. De 360 gestapelde woningen van de beide complexen zijn gebouwd in 1966 en bestaan uit vijftien blokken. De blokken zijn gebouwd volgens het bouwsysteem Muwi.

Best Hoge Akkers

2008 - 2009 Best, Hoge Akkers
Renovatie Hoge Akkers
De 28 doorzonwoningen zijn in 1962/1963 gebouwd. In eerste instantie is er een programmastudie verricht om de maatregelen in hoofdlijnen vast te stellen. De woningen worden voor een periode van 25 jaar opgeknapt.

Veldhoven, Zonderwijk

2008 Veldhoven, Zonderwijk
Programmastudie Zonderwijk
Op korte termijn wil woningstichting Aert Swaens een beeld hebben van de noodzakelijke en gewenste onderhouds- en verbetermaatregelen voor de 360 eengezinswoningen. In het kader van deze quickscan is ook een analyse gemaakt ten aanzien van stedenbouw, architectuur en de woontechnische kwaliteit.

Liesdel

2007 - 2009 Nieuwpoort, Liesdel
Renovatie Liesdel
De buurt Liesdel is de vroeg-naoorlogse uitbreidingswijk van Nieuwpoort bij de vesting. Voor 29 woningen in de wijk is een ingrijpend renovatieplan uitgewerkt en uitgevoerd. Het doel was om zowel de energetische kwaliteit als de uitstraling van de woningen te verbeteren.

Koedijk, gemeente Alkmaar

2007 - 2009 Alkmaar, Koedijk
Vervangende nieuwbouw Koedijk
De tweekappers zijn gebouwd als de eerste sociale woningen in de polder van Koedijk. Nu vragen ze om een herbeschouwing, gezien de technische staat. Op het moment dat twee woningen leeg zijn, worden ze vernieuwd.

Vlaardingen, Flores Montal

2005 - 2009 Vlaardingen, Flores Montal
Renovatie Flores Montal
De 56 duplexwoningen worden veranderd in 28 eengezinswoningen. Na de renovatie zal er sprake zijn van een grotere differentiatie in kwaliteit, beeld en eigendom. Dit project laat zien dat renoveren in een "serie van 1" mogelijk is.

Bergen Op Zoom, Kamperfoeliestraat

2004 - 2009 Bergen Op Zoom, Kamperfoeliestraat
Renovatie Kamperfoeliestraat
Een buurt uit de jaren vijftig, gebouwd in de traditie van de Bossche School. Het renovatieplan is uitgegaan van het behoud van het straatbeeld. Vergrotingen van dakkapellen en dergelijken zijn aan de achterkant aangebracht.

Best, Willem de Zwijgerweg

2008 Best, Willem de Zwijgerweg
Programmastudie Willem de Zwijgerweg
Soms voert soberheid de boventoon, versterkt door de verkavelingswijze via stroken. De opgave is om het casco te benutten, in combinatie met een nieuwe uitstraling, comfort en stedenbouwkundige setting. Gepoogd is in de studie de openbare groenstrook meer een gemeenschappelijk karakter te geven.

Eindhoven Philipsdorp

2007 - 2008 Eindhoven, Philipsdorp
Programmastudie Philipsdorp
Midden in de stad, in de schaduw van de oude fabriekscomplexen en het PSV-stadion, ligt het Philipsdorp. In de periode 1910-1925 is de wijk in fasen gerealiseerd als het eerste grote sociale woningbouwcomplex in Eindhoven met 770 woningen. In samenspraak met alle betrokkenen is de kwaliteit van de bestaande woningen in beeld gebracht.

Gezondheidscentrum Bergen Op Zoom

2007 - 2008 Bergen op Zoom, Gezondheidscentrum
Programmastudie Gezondheidscentrum
Het huidige gezondheidscentrum was oorspronkelijk een 'wittekruisgebouw ', gebouwd in 1965. Bijna elke tien jaar heeft er een uitbreiding en aanpassing plaatsgevonden. Wat wordt de toekomst van dit 1300 m2 grote gebouw?

Eindhoven, Drents Dorp Noord

2002 - 2008 Eindhoven, Drents Dorp
Renovatie Drents Dorp Noord
Een kwadrant van een tuindorp, die rond 1930 gebouwd is. Een groot deel van de wijk was reeds opgeknapt. Van het resterende deel is een deel gesloopt en zijn 86 woningen gerenoveerd.

Wageningen, Kolkakkersweg

2007 Wageningen, Kolkakkersweg
Programmastudie Kolkakkersweg
De oorspronkelijke architectuur poogde het nieuwe bouwen met de traditie te verzoenen. Het zijn portiekflats die afwijken van de gangbare typologie. Bij het zoeken van een oplossing is het van belang met respect om te gaan met de bestaande architectuur.

Heerlen, Sponserf en Varenerf

2006 - 2007 Heerlen, Sponserf en Varenerf
Programmastudie Sponserf en Varenerf
Het complex Spons- en Varenerf bestaat uit 96 grondgebonden corridorwoningen, die gebouwd zijn in 1983. De problemen concentreren zich op de onveiligheid van de woonomgeving, op de identiteit en de uitstraling van de woongebouwen, de woningen en de gemeenschappelijk entree, en op de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

Voerendaal, Tenelenweg

2006 - 2007 Voerendaal, Tenelenweg
Lokatiestudie Tenelenweg
Het gebied tussen de Tenelenweg en Spekhouwersstraat te Voerendaal verdiende een nadere beschouwing over de mogelijke herontwikkeling. Het gebied grenst aan het eerder gerenoveerd complex aan het Laurentiusplein, maar is destijds buiten beschouwing gelaten.

Heerlen, De Wieër

2005 - 2007 Heerlen, De Wieer
Renovatie De Wieer
Vooruitlopend op een grootonderhoudsplan respectievelijk renovatieplan, is voor de gehele wijk een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Dit beeldkwaliteitsplan is de leidraad voor de renovatie geworden.

Flats aan de Liendenlaan te Tiel

2004 - 2006 Tiel, Liendenlaan
Renovatie Liendenlaan
Voor de 197 flats van veertig jaar oud hebben de afwerking, uitrusting, installaties en gemeenschappelijke ruimten een opknapbeurt nodig. De kunst is niet alleen gelegen in een goede technische uitwerking, maar vooral in een ordelijk procesverloop.

Tilburg, van Breestraat

2004 - 2006 Tilburg, Van Breestraat e.o.
Renovatie Van Breestraat e.o.
Een buurt met doorzonwoningen uit begin jaren zeventig. Kenmerkend voor de woningen is dat ze groot zijn en een zeer flexibele plattegrond hebben. De woningen vormen functioneel het hoogtepunt van de doorzontraditie.

Utrecht, Rivierenbuurt

2005 Utrecht, Rivierenbuurt
Programmastudie Rivierenbuurt
In opdracht van Stichting Bo-Ex '91 en bewonersorganisatie is onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van een complex. De kwaliteiten op verschillende schaalniveaus zijn hierbij op hun waarde beoordeeld.

Moordrecht, Stevenstraat

2004 - 2005 Moordrecht, Stevenstraat e.o.
Programmastudie Stevenstraat e.o.
Ruim vijfentachtig jaar geleden zijn de veertig woningen midden in de polder als een lint neergezet. In de naoorlogse periode is de omgeving geleidelijk volgebouwd. Deze studie was erop gericht de mogelijkheden voor de woningen te onderzoeken, met behoud van de aanwezige kwaliteit, en tevens een nieuw perspectief te geven voor het toekomstige wonen op deze locatie.

Eindhoven, Deimosweg

2003 - 2005 Eindhoven, Deimosweg
Renovatie Deimosweg
Het woongebouw van rond 1970 met 20 appartementen, heeft een bijzondere ligging door de situering op de as van de Mercuriuslaan. Te midden van de stempels met eengezinswoningen is er sprake van specifieke verkaveling: een zelfstandig woongebouw in een parkachtige setting.

Heerlen Witte wijk

2002 - 2005 Heerlen, Witte wijk
Renovatie Witte wijk
Het meest karakteristieke van de wijk is de stedenbouwkundige opzet, die te typeren is als parkachtig in een glooiend landschap. Het beeldkwaliteitsplan dat door de BouwhulpGroep is opgesteld, moet er voor zorgen dat deze kwaliteit ook in de toekomst na verkoop gehandhaafd blijft.

Voerendaal Laurentiusplein

1999 - 2005 Voerendaal, Laurentiusplein
Renovatie Laurentiusplein
In de mijnwerkerskolonie Laurentiusplein te Voerendaal is intensief gewerkt aan een nieuwe toekomst voor de 143 woningen. Het pleintje met de 23 woningen vormen het hart van de kolonie. Na de renovatie hebben de woningen het comfort van nieuwbouw. Acht woningen zijn geschikt gemaakt voor senioren.

Utrecht, Tuinwijk

2004 Utrecht, Tuinwijk
Programmastudie Tuinwijk
Complex 227 van Portaal is gelegen in de Tuinwijk in Utrecht en gebouwd in 1921. Het complex bestaat uit 180 verhuurbare eenheden. Uitgangspunt voor de aanpak is behoud van het complex voor de portefeuille van Portaal. Bedreigingen van die toekomstwaarde zijn vooral gelegen in de bouwfysische gebreken.

Bergen op Zoom, Klaproosplein

2004 Bergen op Zoom, Klaproosplein
Programmastudie Klaproosplein
De 42 portiekwoningen gelegen aan het klaproosplein te Bergen op Zoom, zijn gebouwd in 1958. Wonen West Brabant wilde inzicht krijgen in de technische en financiele mogelijkheden van de aanpassingen van de woningen aan de eisen van de toekomst.

Delft, Trompstraat

2002 - 2004 Delft, Trompstraat
Renovatie Trompstraat
Zowel woon- als bouwtechnisch waren de vijftig woningen verouderd. Uiteindelijk is de helft op hoog niveau gerenoveerd en behouden voor de huursector. De andere helft is qua schil en buitenruimte op gelijk niveau aangepakt en in de woning ligt de nadruk op de woninginstallatie. Dit deel is verkocht.

Arnhem, Hakfortlaan

2001 - 2004 Arnhem, Hakfortlaan
Renovatie Hakfortlaan
Het complex bestaat uit 72 eengezinswoningen in stroken van 12 woningen en is verkaveld als een open bouwblok. Bij de renovatie was de opgave om de uniformiteit en de massaliteit te doorbreken met behoud van de eenheid. Door de pui te varieren en luifels aan te brengen is dat op eenvoudige wijze gedaan.

Eindhoven, Lievendaal

2000 - 2004 Eindhoven, Lievendaal
Renovatie Lievendaal
De 248 naoorlogse woningen bezitten weer het comfort van de eenentwintigste eeuw. De individuele bewoner heeft uit een groot palet van afwerkingsmogelijkheden kunnen kiezen. Alle woningen zijn voorzien van zonnecollectoren ten behoeve van warmtapwater.

Den Bosch, Rijzertlaan

2001 - 2003 Den Bosch, Rijzertlaan
Renovatie Rijzertlaan
Het complex Rijzertlaan omvat een blok met 80 galerijwoningen. De woningen zijn intern gerenoveerd. Tegelijkertijd is het gebouw meer cachet ofwel uitstraling gegeven door bijplaatsen van lift- en trappenhuis en door de aanpak van de galerij en het terrein. Zowel gebouw als omgeving zijn opgefrist

Eindhoven, Prinsenjagt

2000 - 2003 Eindhoven, Prinsenjagt
Renovatie Prinsenjagt
De 6 flatblokken zijn gegroepeerd rond twee ruim opgezette hoven. De flatblokken zijn gebouwd in de zestiger jaren volgens het systeem Pronto. De aanpak van de woningen richtte zich met name op het vergroten van het comfort van douche en keuken, met individuele keuzen ten aanzien van de afwerking.

Landgraaf, Oude Kakert

2001 - 2002 Landgraaf, Oude Kakert
Programmastudie Oude Kakert
De 178 eengezinswoningen in de Oude Kakert zijn in twee fasen gebouwd. De relatieve hoge dichtheid werd oorspronkelijk gecompenseerd door de open ruimte in de directe omgeving. De omgeving is geleidelijk vol gebouwd. Door de BouwhulpGroep is voor het complex een programmastudie uitgevoerd.

Nuth, st. Bavo

2001 - 2002 Nuth, st. Bavo
Programmastudie st. Bavo
Het complex met 66 woningen is ontworpen door de architect Jan Stuyt. De BouwhulpGroep heeft een programmastudie verricht, waarbij alle kwaliteitsniveaus beschouwd zijn conform de geformuleerde uitgangspunten. Met deze uitgangspunten zijn de woningen in de loop der jaren opgeknapt.

Vlaardingen, Westwijk

1998 - 2002 Vlaardingen, Westwijk
Nieuwbouw Westwijk
Een bouwblok dat oorspronkelijk uit 2 flatgebouwen bestond is gerenoveerd. Tegelijkertijd is er aanvullende nieuwbouw gerealiseerd. Het open bouwblok is hierdoor getransformeerd in een hof. De nieuwe galerij versterkt de samenhang van het hof.

Vlaardingen, Westwijk

1998 - 2002 Vlaardingen, Westwijk
Renovatie Westwijk
De renovatie van 45 galerijwoningen, waarbij de plattegronden zijn gewijzigd, vormt een onderdeel van een groter geheel. Het totaalplan, handelend om de bestaande 525 galerijwoningen uit 1960, is gedifferentieerd in verschillende stedenbouwkundige situaties.

Amersfoort, Soesterkwartier

2000 - 2001 Amersfoort, Soesterkwartier
Programmastudie Soesterkwartier
De tuinstad Bloemenbuurt-West in Amersfoort omvat 432 woningen. De BouwhulpGroep heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit in relatie tot de marktpositie (verhuurbaarheid). Het resultaat van de programmastudie was een grote diversiteit van ingrepen met de bijbehorende levensduurverlengingen.

Tilburg, Karmelietenstraat

1999 - 2001 Tilburg, Karmelietenstraat
Renovatie Karmelietenstraat
De portiekflats in 2 en 3 woonlagen doen dienst als huisvesting voor senioren. De flats hadden echter alleen een trap om de verdiepingen te bereiken. Dit manco is nu opgeheven: er is een plateaulift bij geplaatst.

Vlaardingen, Westwijk

1997 - 2001 Vlaardingen, Westwijk
Nieuwbouw Westwijk
Een bouwblok dat oorspronkelijk uit 2 flatgebouwen bestand is gerenoveerd. Tegelijkertijd is er aanvullende nieuwbouw gerealiseerd, bestaand uit een blok met vier eengezinswoningen.

Veghel, Peppelhof

1996 - 2000 Veghel, Peppelhof
Nieuwbouw Peppelhof
Het ontwerp van de Peppelhof, met 80 appartementen en een dienstencentrum in drie, vier en vijf bouwlagen, kent drie hoofdthema's: herinterpretatie, structuur en differentiatie

Bergen op Zoom, Langeweg

1995 - 2001 Bergen op Zoom, Langeweg
Ontwikkelingsproces Langeweg
De wijk Langeweg is een zogenaamde 'bloemkoolwijk'. In de periode 1995 t/m 2001 is door de BouwhulpGroep een toekomstvisie voor de wijk ontwikkeld. Vervolgens is het gehele herstructureringsproces begeleid.

Deurne, Het Zwin

1997 - 1998 Deurne, Het Zwin
Renovatie Het Zwin
Corrigeren van de soberheid uit het verleden is een belangrijke opgave bij schilrenovatie. Verbeteren van de textuur, de maatvoering en uiteindelijk de uitstraling binnen de oorspronkelijke architectonische eigenheid, met oog voor detail.

Den Bosch, Van Heurnstraat

1990 - 1992 Den Bosch, Van Heurnstraat
Renovatie Van Heurnstraat
De renovatie heeft twee gezichten: voorkant restauratie, achterzijde nieuwbouw. De overeenkomst is de verticale structuur, die het ritme bepaalt. De opzet van de plattegronden is afgestemd op de verschillende woonmogelijkheden.