home BouwhulpGroep

2006 - 2007


Voerendaal, Tenelenweg
lokatiestudie


Opdrachtgever
Woningstichting Voerendaal

WONEN AAN EEN AS


Het gebied tussen de Tenelenweg en Spekhouwersstraat te Voerendaal verdiende een nadere beschouwing over de mogelijke herontwikkeling. Het gebied grenst aan het eerder gerenoveerd complex aan het Laurentiusplein, maar is destijds buiten beschouwing gelaten. Om de reeks van mogelijkheden in beeld te brengen zijn er stedenbouwkundige modellen opgesteld. Een belangrijk onderdeel bestond uit de invulling van de as die het gebied verbindt met het complex Laurentiusplein.


Dudokiaans ontwerp