home BouwhulpGroep
panorama

2012


Waalre, haalbaarheidstudie
Hermelijnlaan e.o.


Opdrachtgever
woonstichting 'thuis

HAALBAARHEIDSTUDIE HERMELIJNLAAN E.O.


Aan de Hermelijnlaan en omgeving in Waalre staan 42 grondgebonden woningen van woonstichting 'thuis, die gebouwd zijn in de periode 1964. In de loop der tijd is een deel van de oorspronkelijk huurwoningen verkocht. In sommige straten is er dus sprake van versnipperd bezit. De huidige 42 woningen zijn verdeeld over 6 woningtypen, met bijbehorende varianten.

BouwhulpGroep is gevraagd om de bestaande kwaliteit van de woningen in beeld te brengen en vervolgens varianten uit te werken voor renovatie op het niveau van 15 en 25 jaar levensduurverlenging.

In het onderzoek is gekeken naar de woontechnische en bouwtechnische kwaliteit. Voor een aantal types is plattegrondwijziging en/of -vergroting wenselijk om de kwaliteit aan te passen aan de hedendaagse norm. De voorstellen die BouwhulpGroep heeft gedaan zijn vervolgens ook financieel doorgerekend, zodat 'thuis een zorgvuldige afweging kan maken.

kaart