home BouwhulpGroep
van Hogendorplaan

2008


Veldhoven, Zonderwijk
Programmastudie


Opdrachtgever
Aert Swaens

GROENE STEMPELS MET DIFFERENTIATIE EN VARIATIE


Zonderwijk, gebouwd in de jaren zestig, is een wijk met circa 1500 woningen, waarvan ruim de helft in bezit is van woningstichting Aert Swaens. Het bezit van Aert Swaens is verdeeld over circa 525 eengezinswoningen (waarvan 360 in 1 complex zijn opgenomen) en circa 245 appartementen, waarvan 160 portiekwoningen zonder lift. Allerlei ontwikkelingen doen zich voor, die de kwaliteit van het wonen in Zonderwijk kunnen beïnvloeden: de kwaliteit en mogelijke verandering van het winkelcentrum MIRA, het verdwijnen van de basisschool voor de realisatie van een Brede School en bouw van Kasteel Zuiderwijk.
Op korte termijn wil Aert Swaens een beeld hebben van de noodzakelijke en gewenste onderhouds- en verbetermaatregelen voor de 360 eengezinswoningen en de consequenties. Het gaat om mogelijkheden op hoofdlijnen. In het kader van deze quickscan is ook een analyse gemaakt ten aanzien van stedenbouw, architectuur en de woontechnische kwaliteit.

stedenbouwkundige deling