home BouwhulpGroep

1995 - 2001


Bergen op Zoom, Langeweg
Ontwikkelingsplan en -Proces


Opdrachtgever
Wonen West-Brabant

EEN KWESTIE VAN LANGE ADEM


De wijk Langeweg is een zogenaamde 'bloemkoolwijk'. Deze stedenbouw was het antwoord in de jaren zeventig op de grootschalige betonbouw uit de jaren zestig: onduidelijke stratenpatronen, berging aan de voorkant, steenachtig aan de straatzijde, variatie om de variatie. Ondanks de ruime plattegronden is een structureel deel van de woningen gesloopt, om ruimte te bieden en de buurt weer overzichtelijk te maken.
In de periode 1995 t/m 2001 is door de BouwhulpGroep allereerst een toekomstvisie voor de wijk ontwikkeld. Vervolgens is het gehele herstructureringsproces begeleid.
Van de 90 woningen in een kwadrant zijn er in het jaar 2000 circa 30 gesloopt. van de resterende 60 woningen is een deel herontwikkeld in tweekappers. Tevens zijn de bergingen, die voorheen aan de voorzijde lagen naar de achterzijde verplaatst, en is het uiterlijk van de woningen gewijzigd. Alle resterende huurwoningen werden koopwoningen. Als we nu terugkijken naar de ontwikkeling van de economische waarde dan is te constateren dat de waardetoename bijna 30% hoger ligt dan het regionale gemiddelde.
(zie www.bestaandewoningbouw.nl)