home BouwhulpGroep
strijp-s woonbedrijf

2012


Eindhoven, ontwerp
Programma ontwikkeling Strijp-S


Opdrachtgever
Woonbedrijf

De atlas van de wooneenheden


BouwhulpGroep heeft voor Woonbedrijf een draagstructuur ontwikkeld, met het bijbehorende ontsluitingsprincipe, voor twee nieuwbouw locaties op Strijp S. Deze draagstructuur dient ter ondersteuning bij de verdere programma- en planontwikkeling op deze locaties en biedt ruimte om diverse woonprogramma's in op te nemen. Van het onderliggende stedenbouwkundige massaplan was Adriaan Geuze (als stedenbouwkundige) de supervisor.

Omdat de precieze invulling nog niet bekend was diende cascostructuur zo flexibel mogelijk te zijn. Om te kunnen bepalen wat het ruimtebeslag zou moeten zijn van de woningen op deze locatie is een breed scala aan bewoningswijzen bekeken en verzameld van 3-kamerwoningen, 2-kamerwoningen, 1-kamerwoningen en groepswonen (De atlas van de wooneenheden). De plattegronden van de wooneenheden die voor de genoemde woninggrootte (kamers) zijn gerealiseerd in de periode 2000-2010 zijn verzameld en deels vastgelegd in een atlas. Op basis hiervan zijn de referentieplattegronden gekozen/samengesteld.

Sonseweg