home BouwhulpGroep
Tivoli, Leeuwenstraat e.o. />
 </div>
	<div class=

2014 - 2015


Eindhoven, ontwerp
Tivoli Leeuwenstraat e.o.


Opdrachtgever
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Toekomst met comfort


In 2011 is door de BouwhulpGroep en Woonbedrijf een scenario voor wijkvernieuwing gemaakt voor de wijk Tivoli te Eindhoven. De wijk is destijds opgedeeld in deelgebieden. Het deelgebied Leeuwenstraat en omgeving (181 wonin-gen) is zodanig aangepakt dat het nog vijfentwintig jaar aan de primaire doelgroep verhuurd kan worden.

Naast de aanvullende technische onderzoeken en de kennis opgedaan in deelgebied Poemastraat e.o. is in dit deel-gebied samen met een klankbordgroep gekeken naar de onderwerpen beeld, comfort en plattegronden. Op alle vlakken is de renovatie een stap verder gegaan dan in het voorgaande deelgebied, nog wel altijd uitgaand van zoveel mogelijk behoud van het bestaande. Met name de aanpak van de dakkapellen heeft de uitstraling verbeterd. Uiteindelijk is een plan gerealiseerd waarmee de verminkingen uit het verleden verzacht zijn, de bewoners meer comfort hebben en de plattegronden optimaler gebruikt kunnen worden.

Bijzonder hierbij is de wijze waarop tijdens de uitvoering door BouwhulpGroep de kwaliteitsborging is vormgegeven. Door de opdrachtgever is gekozen voor een prestatiegerichte samenwerking met een bouwbedrijf. Omdat er meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de aannemer, is een traditionele praktijk van de opzichter minder passend. Om controle op de uitvoering te kunnen houden, wordt een plan voor kwaliteitsborging opgesteld. Deze kwaliteitsborging dient aangescherpt te worden op de kritische punten voor het plan om voldoende zekerheid te geven dat de gewens-te prestaties worden gerealiseerd.

bestaande situatie

nieuwe situatie