home BouwhulpGroep
Panorama

2014


Eindhoven, Philipsdorp, fase 3
Renovatie


Opdrachtgever
Woonbedrijf

DE EIGENHEID VAN EEN VOOROORLOGS BUURTJE


De derde fase in de renovatie van de wijk Philipsdorp omvat de Lijsterbesbuurt en neemt een eigen positie in de wijk in en vormt een losstaand geheel. De Lijsterbesbuurt is rond 1920 gebouwd. De stedenbouwkundige opzet is van De Bazel en de architectonische invulling (woningontwerp) is van Smits, de architect van Philips. Het gaat om 69 woningen waarvan de oppervlakten relatief groot zijn.


De ambitie voor de Lijsterbesbuurt sluit aan bij de anders geformuleerde punten voor de Bazelbuurt en Oud-Philipsdorp. De verstoringen in de beeldkwaliteit worden aangepakt en de woningen dienen na renovatie weer 40 jaar mee te kunnen. Het gaat om het streven de eigenheid van het oorspronkelijke beeld te behouden, voor zover het geen afbreuk doet aan de eisen vanuit het gebruik en comfort.

bestaande situatie

nieuwe situatie