home BouwhulpGroepDen Bosch Beurs 2016

2016, Den Bosch Beurs
Renovatie en Transformatiebeurs
Van 11 tot en met 14 april vond de Renovatie & Transformatie Beurs plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Het thema dit jaar was: een integraal aanbod voor wonen, zorgen en werken. BouwhulpGroep heeft voor de beurs in de voorbereiding een uitvoerende rol gespeeld wat resulteerde in een draaiboek.

Eindhoven Smile

2015, Eindhoven Alliantie+
Alliantie+ Smile
Met de formule Smile wordt het kozijn de drager voor slimme oplossingen voor het verbeteren van beeld, comfort en gebruik in de serie van één voor de gestapelde woningbouw met een minimale levensduur van 30 jaar. De bewoner heeft hierbij keuzevrijheid in zowel het ontwerp, als het moment van uitvoeren en de mate van comfort.

Eindhoven Panzer

2015, Eindhoven Alliantie+
Alliantie+ Panzer
Met de formule Panzer wordt het bestaande hellend dak gerenoveerd in de serie van één en voorbereid op de specifieke wensen van de bewoner nu en in de toekomst. Het concept is gebaseerd op één transport vanuit het warehouse naar de bouwlocatie, waar dezelfde transportwagen aan het einde van de dag het (sloop)afval weer mee terugneemt.

Eindhoven Congres Slovenië

2015, Slovenië Duurzaamheidscongres
Active House als voorbeeld voor renovatie in Slovenië
In 2013 zijn 10 Active House woningen opgeleverd in Montfoort, ontworpen door BouwhulpGroep. Deze transformatie spreekt tot de verbeelding. Dat was een van de redenen dat we gevraagd zijn om in Slovenië tijdens het duurzaamheidscongres een presentatie te komen geven over renovatiemogelijkheden en duurzaamheid.

Eindhoven 4inside

2015, Eindhoven Alliantie+
Alliantie+ 4Inside
De formule 4inside richt zich op het integreren van installatie en uitrusting zodat er meer ruimte ontstaat in de woning. Door een slimme oplossing voor de positie van de keuken, douche en toilet wordt de beschikbare ruimte efficiënt benut. Daarnaast biedt de formule verschillende mogelijkheden om het comfort van de woning in een serie van één te verhogen.

Eindhoven Symposium

2015, Eindhoven Symposium
Symposium Voetafdrukken van de samenleving
In september 2015 werd het symposium 'voetafdrukken van de samenleving' gehouden ter gelegenheid van de boekpresentatie het Traktaat, voetafdrukken van de samenleving. Het boek staat stil bij de ontwikkeling van onze woningvoorraad vanuit een stedenbouwkundig perspectief. Deze stedenbouwkundige prints (voetafdrukken) vertellen ons het verhaal van het werken aan een maatschappelijke opgave van wonen en volkshuisvesting.

Breda Heinsiushof

2014, Breda Heinsiushof
Energielasten DEE Heinsiushof
Heinsiushof is een wooncomplex van 154 woningen in Breda ontwikkeld in 2007 door WonenBreburg. Het complex bestaat voor een deel uit huurwoningen (46, waarvan 19 eengezinswoningen en 27 appartementen) en voor het andere deel uit koopwoningen (108, waarvan 64 eengezinswoningen en 44 appartementen). In het complex is door de 'Duurzame Energie Exploitatie WonenBreburg' (DEE) een collectieve, duurzame energieopwekking aangebracht in de vorm van een warmtepomp.

Eindhoven Balkonbreed

2014, Eindhoven Balkonbreed
Alliantie+ Balkonbreed
Met Balkonbreed wordt beoogd een aanbod voor balkonvergroting te ontwikkelen voor bestaande woningbouw, waarbij de uitvoering binnen een dag gereed is. Het vergroten van een balkon voegt extra kwaliteit toe aan de woning door het vergroten van de buitenruimte.

Utrecht Beurs 2015

2014, Utrecht Beurs
Renovatie en Transformatiebeurs
De Renovatie en Transformatiebeurs viel in 2015 samen met 'De week van de bouw' en streek daarom voor het eerst neer in Utrecht. In samenspraak met de Jaarbeurs en de 'Founding Fathers' heeft BouwhulpGroep de thema's voor de Renovatie en Transformatiebeurs bepaalt, uitgewerkt en geregiseerd. Daarnaast is door BouwhulpGroep de prijsvraag en tentoonstelling van Hollands-Ontwerp georganiseerd en is er ondersteuning geboden bij de content van tentoonstellingen, rondetafelgesprekken, workshops, lezingen en diverse andere events.

Gorinchem Luchtdichtsheidsproblemen

2014 Gorinchem, Onderzoek en Advies luchtdichtheidsproblemen
Luchtdichtheid Lingewijk Gorinchem
Bewoners van de recent gerenoveerde woningen klagen over tocht en het niet warm krijgen van de woningen. Metingen van het bureau Warmtecheck.nl in twee woningen wijzen uit dat de woningen zeer luchtlek zijn. Bijzonderheid bij de renovatie is dat er een nieuwe vorm van isolatie met reflecterende folies (Isobooster) is toegepast.

Eindhoven Workshop Thuis

2014 Eindhoven, Workshop 'thuis
Duurzaamheid in perspectief
BouwhulpGroep heeft voor woonstichting 'thuis een workshop duurzaamheid georganiseerd. Belangrijke thema's bij deze workshop waren: 'levensduurdenken' en 'duurzaamheid in perspectief'. Aan de hand van eigen voorbeelden heeft BouwhulpGroep inzicht gegeven hoe er tegen duurzaamheid en levensduurdenken aangekeken kan worden.

Eindhoven, Alliantie Conserveren Plus

2014 Eindhoven, Alliantie+
Conserveren+
Zoals de grote beurt voor de auto ervoor zorgt dat je de komende 20.000 km probleemloos en met veel rijgenot de toekomst in kunt, zo zorgt conserveren plus ervoor dat de schil van de woning er weer 15 jaar goed bijstaat en dat gedurende deze periode de bewoner er prettig en warmpjes bijzit.

Eindhoven, Alliantie Gevel BEAM

2014 Eindhoven, Alliantie+
Gevel / BEAM
Met de formule BEAM wordt de bestaande gevel, als component van een rijtjeswoning, weer voor 25 jaar op orde gebracht in de serie van één. Een nieuw passende jas, die de energetische kwaliteit structureel verbetert en het onderhoud op termijn minimaliseert.

Eindhoven, Alliantie Plus

2014 Eindhoven, Alliantie+
Manifestatie DE DOORSTAP
Tijdens de manifestatie DE DOORSTAP stonden twee belangrijke bekendmakingen op het programma. De boekpresentatie van het 'Essay, de toekomst van de woningvoorraad' en de marktpresentatie van het merk 'Alliantie+'.

Den Bosch, Gestelse Buurt

2014 Den Bosch, Gestelse Buurt
Toekomstvisie Gestelse Buurt
In de Gestelse Buurt te Den Bosch bezit BrabantWonen veel Pronto-woningen, zowel portieketagewoningen als eengezinswoningen. De woningen zijn gebouwd rond 1960. De BouwhulpGroep heeft de mogelijkheden voor de Pronto-flats verkend in het licht van de bestaande kwaliteit en de gedifferentieerde vraag op termijn.

Eidnhoven, Reframe Housing

2014 Eindhoven, Congres TU/e
Lezing Reframe Housing
Op 15 april 2014 vond het congres Reframe Housing plaats op de campus van de TU/e. Het congres stond in het teken van waarde creatie in de bouwketen in veranderende tijden. BouwhulpGroep is gevraagd tijdens dit congres een interactieve lezing te geven rondom het thema 'Omgaan met Krimp'.

Breda, Herschikken budgetten

2014 Breda, Epelenberg
Herschikken budgetten
De wijk Epelenberg bestaat uit 302 Pronto-woningen. Er zijn diverse studies verricht naar de haalbaarheid van renovatie. Hieruit is een gedifferentieerde aanpak gekomen bestaande uit drie varianten. De opdracht was het herschikken van de bestaande budgetten met als doel het beste plan voor de laagste prijs te realiseren.

Den Bosch, Renovatiebeurs

2013 - 2014 Den Bosch, Renovatiebeurs 2014
Programmaregisseur Renovatiebeurs 2014
Voor de Renovatiebeurs 2014 in de Brabanthallen te Den Bosch is BouwhulpGroep wederom gevraagd om het inhoudelijke programma te ontwikkelen in de rol van beursregisseur. De beurs wordt opgebouwd rondom drie thema's: samenwerking, bewoner, duurzaamheid.

Tilburg, Padua

2013 Tilburg, Padua
Onderzoek Binnenklimaat
Naast huurwoningen verhuurt WonenBreburg een zorgcomplex aan een zorginstelling in Tilburg. Sinds de oplevering in 2005 zijn er al klachten over het binnenklimaat in het gebouw. De vraag was om het probleem te duiden en om daarvanuit naar een permanente oplossing te werken.

Gorinchem, Kremlin

2013 Gorinchem, Kremlin I
Selectieproces Prestatiegericht Grootonderhoud
Het complex 'Kremlin I' bestaat uit 236 portieketagewoningen. De BouwhulpGroep heeft eerder een programmastudie gedaan voor dit complex. Het blijkt dat het voorhanden budget onvoldoende is. Daarom is er gekozen voor een conceptuele aanpak, gebaseerd op de methode MIAR, door prestatiegericht samenwerken.

Gemert, Futurawoning

2013 Gemert, Futura woning
Conceptontwikkeling Futura woning
Samen met een aantal partners uit de bouwkolom ontwikkelt BouwhulpGroep het concept Futura Woning. Het gaat om een concept waarbij levensloopbestendige eengezinswoningen energieneutraal worden gerealiseerd. Bij het concept zijn licht, lucht en ruimte de belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp.

Veghel, heroverweging

2013 Veghel, Bloemenwijk
Herziening haalbaarheidsstudie
Voor de Bloemenwijk te Veghel heeft de BouwhulpGroep eerder een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat voor de 79 eengezinswoningen een negatief saldo in de exploitatie ontstaat bij een ingreep voor 25 jaar. Vandaar dat de BouwhulpGroep is gevraagd om de mogelijkheden opnieuw tegen het licht houden.

Rotterdam, Bouwlokalen

2013 Moordrecht, Ambonwijk
Instandhouding JWF-gebouw
De gemeente Zuidplas heeft Van Nimwegen verzocht een instandhoudingsbeurt voor het buurtgebouw in de Ambonwijk uit te voeren. De kwaliteit moet zodanig zijn dat in de aankomende vijf jaar geen lekkages en dergelijke zullen voorkomen. De BouwhulpGroep stelde het instandhoudingsplan op en voerde de directie.

Rotterdam, Bouwlokalen

2013 Rotterdam, Bouwlokalen
Presentaties Energieplus
Binnen de serie Bouwlokalen is er een presentatie gegeven op negen locaties door het land. Vanuit de kaders van de huidige opgave wordt de visie levensduur denken verduidelijkt aan de hand van drie voorbeelden: een passief huis renovatie, een Active House renovatie en een aanpak in stappen, volgens Component Renovatie.

Eindhoven, Workshop Woonbedrijf

2013 Eindhoven, Workshop
Woontechnische kwaliteit
De vraag aan de BouwhulpGroep is om Woonbedrijf te ondersteunen bij het ontwikkelen van een methodiek om de gebruikswaarde van een woning te kunnen vaststellen. Deze methodiek is erop gericht om de gebruikswaarde van een woning zowel in beeld te brengen als te bepalen.

Roosendaal, Gebruikplus

2013 Roosendaal, Consortium
Consortium Gebruik+
Het consortium Gebruik+ wil ervoor zorgen dat er een kwaliteitsaanpassing gerealiseerd wordt. Deze moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner/gebruiker, zowel ten aanzien van het procesverloop als het te realiseren product.

Boxtel, rendakaffee

2013 Eindhoven, Rendakaffee
Programmabegeleiding Rendakaffee
De meest recente Rendakaffee vond plaats op 31 oktober in Eetalage 040 in Eindhoven. Het thema was deze keer 'de nieuwe uitvraag: wat levert het op?'. De BouwhulpGroep is founding partner van Renda en Rendakaffee. Voor de Rendakaffee's levert de BouwhulpGroep inhoudelijk haar bijdrage bij de voorbereiding.

Arnhem, plantoetsing

2013 Arnhem, Pilotwoningen
Plantoetsing uitbouwen pilotwoningen
Voorafgaand aan een grotere renovatie van 167 woningen heeft de woningcorporatie vier pilotwoningen uit laten voeren. Na oplevering van deze woningen is er door de BouwhulpGroep een evaluatie uitgevoerd naar de pilots. De vraag is wat de kwaliteit is van de uitgevoerde pilots en de toegevoegde waarde in de tijd.

Middelburg, Van Breestraat

2013 Middelburg, Van Breestraat
Energiemaatregelen Van Breestraat
Vanuit het energiebesparingsprogramma koppelt Woongoed Middelburg onderhoudsmaatregelen aan het verbeteren van de energieprestatie. Er is gekeken welke verbeteringen in de tijd mogelijk zijn. De oplossing betreft het verbeteren van de schil, en bij mutatie de begane grond vloeren te vervangen.

Vlijmen, Onderhoudsadvies

2013 Eindhoven, Stedelijk College
Onderhoudsadvies Stedelijk College Eindhoven
De nieuwbouw van het Stedelijk College is aanbesteed aan De Bonth van Hulten. Bij de aanbesteding is de mogelijkheid om het onderhoud voor een bepaalde periode middels een afkoopsom bij de aannemer onder te brengen. Aan de BouwhulpGroep is gevraagd te beoordelen of het meerjarig onderhoudsplan realistisch is.

Middelburg, Smytegeltstraat

2013 Middelburg, Smytegeltstraat
Energiemaatregelen Smytegeltstraat
Het complex aan de Smytegeltstraat bestaat uit drie blokken portiekwoningen. Het grootste energetische gebrek bij deze woningen wordt gevormd door de kozijnen. Met de voorgestelde onderhoudsmaatregelen wordt dit verbeterd. Hiermee komen de woningen in label C en indien er een HR-ketel wordt aangebracht naar label B.

Helmond_mjob

2013 Helmond, MJOB
Advisering implementatie MJOB
Door interne veranderingen bij Woonpartners zijn er een aantal taken waarbij ondersteuning gewenst is. Fysiek betekent dit onder meer het beoordelen van meerjarenbegrotingen, advisering rondom prestatiegericht onderhoud en het beschouwen van een algemeen kwaliteitsbeeld van de woningvoorraad.

Eindhoven, Drents Dorp Oost

2013 Eindhoven, Drents Dorp Oost
Begeleiding co-makership
Begin 2010 is door Woonbedrijf en Ballast Nedam de aftrap gegeven voor samenwerking op langere termijn. Er worden voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een derde project volgens 'het co-makership' principe. Aan de BouwhulpGroep is gevraagd een voorstel te maken voor een aantal noodzakelijke aanvullende aspecten.

Kwaliteitsaanpassing

2013 Lage Zwaluwe, Prijsvraag
Kwaliteitsaanpassing 12 woningen
Bij de kwaliteitsaanpassing van bestaande woningen gaat het om het evenwicht tussen meer gebruikscomfort en een mooi beeld om naar te kijken. Uiteindelijk wil iedere bewoner trots zijn op zijn of haar huis en er zich thuis voelen. De architectuur moet dit ondersteunen met oog voor de eigenheid van het bestaande.

Veurne, seminars

2013 Veurne (B), DUCO
Seminars DUCO
Ventilatiefabrikant DUCO organiseert ieder jaar een aantal seminars om de ontwikkelingen in de praktijk toe te lichten en daaraan gekoppeld hun visie te geven. BouwhulpGroep heeft dit jaar tijdens de vier ochtendsessies een presentatie gehouden getiteld: "Oog voor gezond renoveren".

Vianen, Alliante Ruimte+

2013 Vianen, Alliantie Ruimte+
Geconcentreerd renoveren
Bij aanpak van de woning-intern spelen vele aspecten een rol zoals comfort, eigen identiteit en afstemming op de individuele behoefte, gebruiksgemak en bediening, schoonmaakonderhoud en natuurlijk ook duurzaamheid. De aanpak van Ruimte+ richt zich op drie verhalen: het comfort, aanpasbaarheid en uitstraling.

Helmond_uitbestedenonderhoud

2013 Helmond, Onderhoud
Advisering uitbesteding onderhoud
Woningcorporatie Woonpartners is voornemens om het onderhoud anders in te steken. Er is geen eigen onderhoudsdienst meer. Bovendien wil men alle zaken rondom dagelijks onderhoud, klachtenonderhoud en mutatieonderhoud uitbesteden. BouwhulpGroep is gevraagd om dit proces te begeleiden.

Utrecht, Bouwbeurs 2013

2013 Utrecht, Bouwbeurs 2013
Programmaontwikkeling Bouwbeurs 2013
De BouwhulpGroep heeft voor de de Bouwbeurs 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht een drietal programmaonderdelen ontwikkelt in samenwerking met Renda: onderwijs aan de basis van innovatie, Rendakaffee en de toekomstige erfenis van de nieuwe generatie en de boulevard met renovatieconcepten.

Eindhoven, Schellensterrein

2012 - 2013 Eindhoven, Schellensterrein
Ontwerpregisseur nieuwbouw Schellensterrein
Het Schellensterrein is door het Woonbedrijf gekocht voor herontwikkeling t.b.v. circa vijftig studentenwoningen en circa twintig tot dertig stedelijke woningen op een parkeerdek. Het ligt in de bedoeling het project in een soort Design&Build-constructie te laten ontwikkelen. De rol van de BouwhulpGroep is die van ontwerpregisseur.

Uden, Bloemenwijk

2012 - 2013 Veghel, Bloemenwijk
Coaching projectgroep Bloemenwijk
De afdeling Wijkontwikkeling van Area heeft met het projectteam 'Bloemenwijk' een programma ontwikkeld voor groot onderhoud in de Bloemenwijk te Veghel. In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, is dit renovatieproject aangewezen als pilot voor een vorm van ketensamenwerking.

Schijndel, vloer+

2012 - 2013 Schijndel, Alliantie+
Alliantie Vloer+
Verschillende partijen hebben de handen ineen geslagen om tot een vernieuwend totaalconcept te komen voor het vervangen van de traditionele houten begane grondvloer met kruipruimte tijdens renovatiewerkzaamheden. Hiertoe is de Alliantie Vloer+ opgericht.

Zevenbergen, Conceptuele aanbesteding

2012 - 2013 Zevenbergen, Workshop
Workshop conceptueel aanbesteden
De woningcorporatie Brabantse Waard had de opgave een zestigtal eengezinswoningen te renoveren. In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is dit project aangewezen als pilot voor een vorm van ketensamenwerking. In een aantal workshops heeft de BouwhulpGroep met Brabantse Waard de pilot uitgewerkt.

Rotterdam, Systeemwoningen

2012 - 2013 Rotterdam, Systeemwoningen
Onderzoek systeemwoningen
In de periode 1950-1975 zijn er in Nederland ca. 450 duizend systeemwoningen gebouwd. Een grote potentiele markt lig hier verscholen. Door de eenvormigheid zou er gebruikt gemaakt kunnen worden van standaardoplossingen. Vanuit deze optiek is er een onderzoek uitgevoerd naar de naoorlogse systeembouw.

Eindhoven, do2be

2012 Eindhoven, Kennis
Alliantie Documentatiecentrum Bestaande Bouw
Met de 'Honderd vrienden van' is een samenwerkingsverband in het leven geroepen, dat zorgdraagt voor de documentatie en verspreiding van kennis over de bestaande bouw. Tevens wordt er gezorgd voor een goede inhoudelijke en financiele relatie tussen kennisaanbieders/-ontwikkelaars en de uitgevers.

Rotterdam, Active House

2012 Rotterdam, Active House
Kernteam Active House
Active House is een visie over bouwen en renoveren die vanuit Denemarken zijn weg heeft gevonden naar Nederland. De BouwhulpGroep heeft het eerste Active House renovatieproject in Nederland ontworpen en is een van de founding partners van de Nederlandse Stichting, ActiveHouseNL.

Kerkrade, Brandoverslag

2012 Kerkrade, Onderzoek
Onderzoek brandoverslag
Voor HEEMWonen zijn zo'n honderd complexen steekproefsgewijs op brandoverslag geinventariseerd. Bij dit onderzoek hanteert de BouwhulpGroep de door haarzelf ontwikkelde determinatiemethode. Op basis van de resultaten heeft de BouwhulpGroep aanbevelingen gedaan voor het opwaarderen van de situatie.

Rotterdam, Essay

2012 Rotterdam, Essay
Woningtype als ordeningprincipe
Het 'Essay Woningtype als ordeningsprincipe' is de derde publicatie die wordt geschreven. Het boek beschrijft de ontwikkeling van de plattegronden, onder meer afhankelijk van regelgeving en het toepassen van technieken. Dit wordt geillustreerd aan de hand van elf voorbeelden waar renovaties worden beschreven.

Sittard, Onderhoudsadvies

2012 Eindhoven, 60 woningen
Kwaliteitsbeoordeling 60 woningen
Ten behoeve van de aankoop van 60 bijzondere panden is een quickscan uitgevoerd naar de bouwtechnische kwaliteit en de woontechnische mogelijkheden. De woontechnische beoordeling geeft aan in hoeverre gemeenschappelijk wonen in de panden mogelijk is zonder plattegrond wijzigingen.

Sittard, Onderhoudsadvies

2012 Utrecht, Studentenhuisvesting
Toets onderhoudsbegrotingen
In samenwerking met SSH zijn de onderhoudsbegrotingen van tien complexen voor studentenhuisvesting, die eventueel worden overgenomen, getoetst. De toets richtte zich op de vraag of, gezien de huidige bouwtechnische staat, de onderhoudsbegrotingen voldoende de kwaliteit borgen tijdens de exploitatieperiode.

Sittard, Onderhoudsadvies

2012 Culemborg, Platte Daken Zuid
Second opinion kwaliteit
KleurrijkWonen heeft een plan voorgesteld voor de 106 woningen van complex Platte Daken Zuid. De Bewonerscommissie is van mening dat dit plan niet tot een oplossing leidt van de vocht-, isolatie- en rioleringsproblemen. De BouwhulpGroep is gevraagd om een second opinion te geven op de maatregelen.

Energiebeurs 2012, Orakel van Delphi 3

2012 Boxtel, Energiebeurs
Orakel van Delphi
Het derde Orakel van Delphi stond in het teken van 'ketensamenwerking en energiebesparing'. Drie renovatiepraktijken werden belicht door bouwers die in de vorm van ketensamenwerking aan de gepresenteerde projecten gewerkt hebben.

Valkenswaard, optimaliseren MJOB

2012 Valkenswaard, MJOB
Optimalisering MJOB
Het meerjaren-onderhoudsbeleid vormt de leidraad voor het opstellen van een onderhoudsbegroting. Gezien de vele veranderingen in de tijd werd gevraagd om een beoordeling van de meerjarenplanning op te stellen. Aan de hand van de begroting voor het volgende jaar zijn projecten geinventariseerd.

Kerkrade, directievoering sloop

2012 Kerkrade, Voorterstraat
Directievoering sloop galerijflats
Na het opstellen van het sloopbestek voor 100 Wilmaflats is in opdracht van de woningstichting Land van Rode de sloop begeleid door de BouwhulpGroep. Bij deze 'directievoering' lag het accent op het beperken van de overlast voor omwonenden en het zoveel mogelijk scheiden en recyclen van bouwmaterialen.

Waddinxveen, Projectevaluatie

2012 Gouda, 't Leliepark
Procesevaluatie 't Leliepark
In opdracht van Woonpartners Midden-Holland is een procesevaluatie opgesteld voor het project 't Leliepark te Gouda. Dit project omvat 152 woningen met stallingsgarages. De woningen zijn deels in de huursector en deels in de koopsector gerealiseerd. De start van de bouw van dit project was in 2007 en de oplevering in 2009.

Amsterdam, Orakel van Delphi

2012 Amsterdam, RAI
Orakel van Delphi
De SEV Roadshow doet de beurs Building Holland aan met het Orakel. De corporaties Portaal en Woonwaard bieden -onder leiding van de BouwhulpGroep- tijdens het Orakel een praktijkvoorbeeld aan het SEV Roadshowteam met de erbij behorende dilemma's. Het spel tussen de deelnemers schept een nieuwe horizon.

Heerlen, Workshop DSM

2012 Heerlen, DSM
Workshop toepassingsgebied producten
DSM is een toeleverancier van grondstoffen en (deel)producten voor tal van producenten van bouwproducten. Deze workshop stond in het teken van het benoemen van een aantal eigenschappen die de bouw en de renovatiemarkt in het bijzonder kenmerken.

Rotterdam, Manifest Vervolg

2012 Rotterdam, Manifest
Renovatievisie 2050
In het Manifest Renovatievisie 2050 wordt een blik op de toekomst geworpen voor de bestaande woningmarkt. De Coalitie Bestaande Woningbouw heeft de partijen bij elkaar gebracht. Hierop is door de marktpartijen enthousiast gereageerd. Renovatie is voor velen de nieuwe markt

Den Bosch, Renovatiebeurs

2012 Den Bosch, Renovatiebeurs 2012
Programmaregiseur Renovatiebeurs 2012
In de Brabanthallen in Den Bosch vond de Renovatiebeurs 2012 plaats. Voor de vierde maal is de BouwhulpGroep regisseur van een landelijke vakbeurs voor de bestaande bouw. Als regisseur richten we ons op het bepalen van het thema, versterken van de inhoud en het organiseren van de prijsvraag Hollands-Ontwerp Award.

Den Bosch, Orakel van Delhpi

2012 Den Bosch, Renovatiebeurs 2012
Orakel van Delphi
In samenwerking met de SEV en BouwhulpGroep wordt een team van deskundigen samengesteld. Hieraan kunnen marktpartijen advies vragen over een aantal thema's. Voor de 1e editie wordt het orakel vertegenwoordigd door het SEV Roadshowteam: Jan Rotmans (Drift), Anke van Hal (TU Delft) en Jan Willem Croon (CC Projects).

Tilburg, Workshop Futura

2012 Tilburg, Futura
Workshop Conceptueel Renoveren
In principe wil je de marktpartijen laten doen, waar ze goed in zijn. Dat is in dit geval niet aannemen, maar (ver)bouwen. Het proces en de samenwerking zijn hierbij belangrijker dan het product, omdat je niet alleen bouwt en de bewoners bij bestaande woningen centraal staan.

Eindhoven, vochtonderzoek

2012 Eindhoven, Frederiklaan
Vochtonderzoek Frederiklaan
In een woning aan de Frederiklaan zouden vochtproblemen t.p.v. de wand tussen keuken en woonkamer aanwezig zijn. Een mogelijke oorzaak van de problemen wordt gezocht in het feit dat het stucwerk in het verleden hygroscopisch was. Dit is inmiddels vervangen. De verwachting is dat het probleem hiermee is opgelost.

Voorburg, bloemkoolwijken

2012 Voorburg, SEV
Workshop Bloemkoolwijken
De woningen uit de tweede helft van de zeventiger jaren tot medio tachtiger jaren worden vooral getypeerd door de wijken waarin ze staan: de bloemkoolwijken. In een workshop worden de kwaliteiten tegen het licht gehouden, om te komen tot een toolkit voor de aanpak van de bloemkoolwijken.

Eindhoven, TAC

2012 Eindhoven, TAC
Plan van aanpak onderhoud
Op basis van de inventarisatie van de technische staat, die door de BouwhulpGroep in september 2007 is gemaakt, is binnen een werkgroep van het TAC een plan van aanpak ontwikkeld voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud.

Eindhoven, Workshop Wienerberger

2012 Eindhoven, Wienerberger
Workshop hellende daken
In een workshop met Wienerberger zijn de toekomstmogelijkheden (kansen) voor de hellende daken besproken. Integratie van kwaliteiten voert daarbij de boventoon. Er is behoefte aan een nieuw aanbod, waarbij schoonheid in detail gecombineerd wordt met comfort en duurzaamheid.

Den Haag, Spoorwijk

2011-2012 Den Haag, Spoorwijk
Aanvullende programmastudie
In 2011 heeft de BouwhulpGroep een programmastudie gemaakt. Voor 3 verschillende kwaliteitsniveaus zijn ingrepen voorgesteld. Als vervolg daarop is het verzoek gekomen om een aanvullende studie uit te voeren: conserveren (20 jaar) en conserveren met isolatie en beperkte woningverbetering (30 jaar).

Grave, onderhoud rijksgebouwendienst

2011-2012 Grave, Rijksgebouwendienst
Onderhoud Penitaire inrichting Oosterhoek
Ook penitentiaire inrichtingen (ofwel gevangenissen) moeten onderhoud verrichten. De vraag van de Rijksgebouwendienst was om de bestaande technische staat van het gebouw te beoordelen en een onderhoudsadvies op te stellen en uit te werken.

Eindhoven, Leergang

2011 - 2012 Eindhoven, Leergang Renovatie
Leergang herontwikkeling bestaande complexen
In deze leergang wordt samen met een aantal projectmanagers en projectleiders van het Woonbedrijf een te vernieuwen gebied behandeld. Doel van deze leergang is om de betrokken medewerkers op een zelfde manier naar een ontwikkeling te laten kijken.

gemert, aannemerselectie

2011 - 2012 Gemert, MIAR
Aannemerselectie met MIAR
In deze opdracht hebben wij voor 58 woningen de opgave geformuleerd, de selectieprocedure begeleid en de uiteindelijke keuze onderbouwd in een selectie met vier bouwbedrijven. Er is aanbesteed in de conceptuele vorm van MIAR: Methode Innovatiestimulerend Aanbesteden en Realiseren.

Eindhoven, Pamflet

2011 Eindhoven, Pamflet
Renovatie als Hollands-Herontwerp
Het zoeken naar een nieuw aanbod is erop gericht om innovatieve oplossingen in beeld te brengen, die herhaalbaar zijn. Vanuit drie invalshoeken wordt er naar het 'nieuwe' aanbod gekeken: slim & snel, integraal en betaalbaar. Laat deze publicatie een startpunt zijn voor de noodzakelijke versnelling.

Bergeijk, rioleringsproblematiek

2011 Bergeijk, Gemeente
Begeleiding Rioleringsproblematiek
Naar aanleiding van een gegronde klacht over wateroverlast, dient de Gemeente Bergeijk op korte termijn tot een oplossing te komen. De BouwhulpGroep is ingeschakeld om als onafhankelijke deskundige in dit proces te komen tot een oplossing en dit te begeleiden.

Den Haag, Jan Luykenlaan

2011 Den Haag, Jan Luykenlaan
Programmastudie portiekflats
De vraag van de corporatie was welke van de 145 portiek-etagewoningen nog geschikt te maken zijn voor de toekomst. Het zijn kleine 3- en 4-kamerwoningen gebouwd in 1950. De vraag naar deze kleine woningen is beperkt, in tegenstelling tot de vraag naar grotere 4-kamerwoningen en seniorenwoningen.

Zaltbommel, Workshop

2011 Zaltbommel, Wienerberger
Workshop renovatie
Om de toekomst voor toepassingen in de bouw te verkennen is er deelgenomen aan een drietal workshops van Wienerberger. De inbreng van de BouwhulpGroep heeft met name betrekking op de kennis van de bestaande woningvoorraad, de besluitvorming bij renovatieprocessen met daarbij de rol van de participanten.

Middelburg, Gervinsland

2011 Middelburg, Gervinsland
Programmastudie Gervinsland
Complex 411 ligt in de wijk Dauwendale in Middelburg en bestaat uit 136 woningen, waarvan 77 woningen in bezit van Woongoed Middelburg. Er is gekeken naar de huidige kwaliteit van het complex en de bouwtechnische staat is beoordeeld. De energetische situatie wordt daarbij ook in kaart gebracht.

Middelburg, Bellinkplein

2011 Middelburg, Bellinkplein
Programmastudie Bellinkplein
Complex 109 bestaat uit 52 seniorenwoningen, allen in bezit van Woongoed Middelburg. Het complex bestaat uit drie sub-complexen en ligt verspreid in en rond het centrum van Middelburg. De woningen zijn rond 1975 gebouwd. De woningen van complex 109 zijn toe aan een energetische verbetering.

Stein, Energetisch Voorraadbeleid

2011 Stein, Voorraadbeleid
Energetisch voorraadbeleid Maaskant Wonen
In opdracht van Maaskant wonen, woningcorporatie in Stein en omgeving is voor de volledige voorraad de energetische kwaliteit in kaart gebracht. De energielabels van de complexen vormen het uitgangspunt, maar er zijn meer gegevens gebruikt, afkomstig uit het strategische voorraadbeleid.

Monfoort, Poorterstraat

2011 Montfoort, Poorterstraat
Active House
In samenwerking met VELUX, Danfoss en woningcorporatie Groenwest is een ontwerp gemaakt voor de transformatie van tien woningen naar de prestatie 'Active House'. De tien woningen gaan verder dan 'actief-neutraal'. Het is een grootschalige ingreep, maar wel een waar op alle vlakken kwaliteit wordt toegevoegd.

Eindhoven, Alliantie Dak

2011 Eindhoven, Alliantie+
PANZER, Dak+
PANZER geeft wonen een bescherming, door ook in de tijd de producten en de technische detaillering op elkaar af te stemmen. Deze specificaties geeft de eigenaar en de gebruiker zicht op wat het dak technisch omvat en hoe het onderhouden kan worden.

Eindhoven, Alliantie Gevel

2011 Eindhoven, Alliantie+
Alliantie Gevel+
Op de markt is er geen aanbod dat de gevel als totaal beschouwt. Nog steeds gaat het in de dagelijkse praktijk om 'losse' onderdelen: stenen, kozijnen, luifel etc. Maar juist de samenhang van het totaal bepaalt het beeld. Het ligt in de bedoeling om een gevel als systeem met diverse marktpartijen te ontwikkelen.

Utrecht, Internationale Bouwbeurs

2011 Utrecht, Bouwbeurs 2011
Programmaontwikkeling Bouwbeurs 2011
De BouwhulpGroep brengt verschillende partijen uit de renovatiemarkt bij elkaar en organiseerde diverse studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over 'Kennisontwikkeling tussen markt en instituten', 'Levensduurdenken op alle schaalniveaus' en 'Renovatieconcepten in de praktijk'.

Eindhoven, wijkvernieuwing Tivoli

2011 Eindhoven, Tivoli
Wijkvernieuwing Tivoli
In Tivoli - een buurt met circa 600 woningen - moet de komende jaren iets gebeuren met de (geboden) kwaliteit. Aan de basis van het programma heeft de beoordeling van de huidige kwaliteit gelegen. Met behulp van een etikettering is gepoogd de gewenste/ mogelijke ingrepen voor de wijk aan te geven.

Roermond, Leergang Renovatie

2010 - 2011 Roermond, WonenLimburg
Leergang Renovatie
Voor WonenLimburg is een leergang ontwikkeld, waar in negen dagdelen de verschillende thema's die met renoveren te maken hebben aan bod komen. Doel van deze leergang is om begrip te krijgen van renoveren . Deelnemers moeten iets leren en moeten begrip krijgen voor de verschillende aspecten die daar een rol bij spelen.

Middelburg, programmastudie

2010 - 2011 Middelburg, Woongoed Middelburg
Programmastudie complex 133
Woongoed Middelburg wil bij haar renovaties energiebesparing een plek geven. Het gaat hier echter niet om energiebesparing alleen, maar om inpassing binnen de totaalkwaliteit van de woning. Een kwaliteitssprong van een woning zal dan ook gepaard gaan met een kwaliteitssprong in de energiebesparing.

Eindhoven, Manifest

2010 Eindhoven, Manifest
Renovatievisie 2050
In samenspraak met zeventien marktpartijen wordt een poging gewaagd de discussie over kwaliteitsaanpassingen in de bestaande woningbouw handen en voeten te geven. Dit is het begin. De volgende stap is samen een programma voor innovatie te formuleren.

Roosendaal, Renovatieconcepten

2010 Roosendaal, Renovatieconcepten
Renovatieconcepten doorzonwoningen
In samenspraak tussen BouwhulpGroep en BVR-Groep zijn drie renovatieconcepten ontwikkeld rond de thema's Duurzaamheid, Exclusiviteit en Levensloopbestendigheid voor de doorzonwoning uit de periode 1950 - 1975. De thema's weerspiegelen een maatschappelijke vraag met betrekking tot de toekomstige kwaliteit.

Groesbeek, 360SKIN

2010 Groesbeek, 360SKIN
Gevel en dak: 360SKIN
Ruimer en duurzaam wonen met service is de gedachte achter 360SKIN. Ruimer richt zich op de extra ruimte die kan ontstaan door bijvoorbeeld de zolder. Duurzamer betekent een hoog isolatieniveau en mogelijkheden voor energieopwekking. De service omvat extra diensten, die zowel de opdrachtgever als de bewoner ontzorgen.

Eindhoven, Nieuwe vormen van samenwerking

2010 Eindhoven, Woonbedrijf en Ballast Nedam
Nieuwe vormen van samenwerking
Woonbedrijf en Ballast Nedam Bouw Zuid zoeken een vorm van project overschrijdende samenwerking voor de langere termijn. De zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen is om door gerichter aanbod de effectiviteit en efficiency in de praktijk van onderhoud en renovatie te vergroten.

Boxtel, Renda

2010 - heden Boxtel, Renda
Kennisplatform bestaande bouw
Uitgeverij �neas is gestart met het Kennisplatform RENDA, waarbij kennis over de bestaande (woning)bouw wordt uitgewisseld en verspreid. De BouwhulpGroep is hierbij betrokken met een drietal taakvelden: redactie kennisplatform, technisch beheer databank, opzet en begeleiding renovatie enqu�te.

Beoordeling van de duurzaamheid van flexibel bouwen

2000 - 2010 Eindhoven, TU/e
Beoordeling van de duurzaamheid van flexibel bouwen
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met flexibel bouwen tot een lagere milieubelasting te komen voor een gebouw, gedurende de levensduur van dat gebouw. Aanleiding voor dit onderzoek is het programma Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen (IFD) dat in de periode 1999-2007 door de overheid is ge�nitieerd.

Renovatie & Onderhoud 2010

2010 Den Bosch, Renovatiebeurs 2010
Programmaregiseur Renovatiebeurs 2010
Voor de derde maal is de BouwhulpGroep gevraagd om op te treden als regisseur van de vakbeurs Renovatie & Onderhoud. Tijdens de vakbeurs stond ComponentRenovatie - een vorm van conceptueel renoveren - centraal. In de vorm van een studiedag is inhoud gegeven aan nieuwe vormen van renovatie en onderhoud.

Limbeek

2010 Eindhoven, Limbeek
Kozijnvervanging Limbeek
Het project omvat 69 eengezinswoningen gelegen in de buurt Limbeek te Eindhoven. De woningen zijn gebouwd in 1985. De kwaliteit van de oorspronkelijke houten kozijnen baart de opdrachtgever al enige tijd grote zorgen. Na onderzoek heeft Domein Wonen besloten de bestaande kozijnen geheel te vervangen.

Topbouw

2009 - heden Nederland, Topbouw
Advisering duurzaamheid
Topbouw is een samenwerkingsverband van tien (grote) bedrijven uit de toeleverende industrie en tussenhandel. De BouwhulpGroep begeleidt Topbouw bij hun programma Duurzaam Industrieel Renoveren. Door middel van een serie workshops /colleges worden verschillende thema's van de bestaande bouw toegelicht.

REN-dex

2008 - heden Nederland, REN-dex
REN-dex, de sleutel naar kennis
REN-dex vormt een middel om informatie over woningen en hun renovatie-ingrepen te ontsluiten. De basis wordt gevormd door een eenduidige documentatie van de eigenschappen van de woningvoorraad. Hierbij gaat het in eerste instantie om de technische eigenschappen, vertaald naar bouwperiode, bouwwijze en woningtypologie.

Eindhoven, de grote renovatie enquete

2009 Nederland, Grote-Renovatie-Enquete
Na de grote renovatie enqu�te wordt alles anders
De Grote-Renovatie-Enqu�te heeft in 2009 de eerste ronde gemaakt. Vijftig beslissers zijn bereid geweest om hier aan mee te werken. De resultaten van de enqu�te geven een voorlopig inzicht in de ontwikkeling van de woningvoorraad, de gewenste kennis en de noodzakelijke innovaties.

Toolkit Instructiebladen

2009 - 2010 Nederland, Toolkit
Het gebruik van de toolkit
De toolkit bestaande bouw is ontwikkeld als een hulpmiddel om duurzame woningverbetering te stimuleren. Het bestaat uit een algemeen deel, en twee delen die ingaan op woningtypen. In opdracht van SBR en ISSO heeft de BouwhulpGroep de uitwerkingsinstructies opgesteld, in samenwerking met Cauberg-Huygen en 3DP2.

Nederland, Componentrenovatie schema

2007 - heden Nederland, Componentrenovatie
Proces- en productontwikkeling componentrenovatie
De aanpak van de bestaande woningvoorraad is aan verandering toe. De redenen hiervoor zijn tweeledig: de omvang van de uitgaven voor onderhoud en renovatie zullen de komende decennia sterk toenemen. De oplossing die hier wordt geillustreerd, is ComponentRenovatie, een projectoverschrijdende oplossing.

QWERTY

2007 - heden Nederland, QWERTY
QWERTY: afstemming van techniek
De toeleverende industrie zoekt naar mogelijkheden om hun producten beter op de bestaande bouw af te stemmen. Voorwaarde hiervoor is dat de kennis over producten en over de bestaande bouw wordt gebundeld. De BouwhulpGroep is gestart met het opzetten van een dergelijke databank.

Cursus Toolkit

2009 Nederland, Toolkit
Cursus werken met de toolkit
Samen met de partners die de Toolkit Bestaande Bouw hebben ontwikkeld � o.a. BAM, Cauberg Huygens, De Haas & Partners, BouwhulpGroep � worden er cursussen gegeven om de mensen in de praktijk te ondersteunen in het werken met de Toolkit. De cursussen worden georganiseerd door uitgever Aeneas.

Boxtel. planmatig onderhoud

2009 Boxtel, Sint Joseph
Planmatig onderhoud Sint Joseph
In de meerjaren onderhoud- begroting wordt in hoofdlijnen het onderhoud vastgelegd zowel qua maatregelen als budget. De kunst is om dit ook in de praktijk te realiseren. De BouwhulpGroep heeft hier bij Sint Joseph ondersteuning aan gegeven.

Utrecht, Kanaleneiland-Zuid

2009 Utrecht, Kanaleneiland-Zuid
Toolkit Kanaleneiland-Zuid
In opdracht van de projectgroep Kanaleneiland-Zuid is door de BouwhulpGroep in samenwerking met Vollmer & Partners een toolkit ontwikkeld voor de aanpassing van de stempels. De toolkit biedt hulpmiddelen om met respect voor de oorspronkelijke kwaliteit de woningen en woonomgeving aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Project schatgraven in de bestaande bouwUtrecht, Kanaleneiland-Zuid

2009 Nederland, Schatgraven
Nederland, landelijk niveau
In de afgelopen jaren zijn er vele experimenten uitgevoerd in de woningbouw. Om nieuwe oplossingen voor energiebesparing en reductie uitstoot CO2 in de praktijk te toetsen. Nu is de tijd aangebroken om het resultaat te beoordelen. De BouwhulpGroep houdt dit evaluatieonderzoek in opdracht van SenterNovem.

Waalwijk, Zanddonk

2008 - 2009 Waalwijk, Zanddonk
Locatiestudie Zanddonk
De wijk Zanddonk is gebouwd in de periode 1975 tot en met 1995 en omvat bijna 2.000 woningen, waarvan er circa 1.000 in bezit zijn van Casade. De centrale vraag was om tot een samenhangend uitvoeringsplan te komen dat inzicht geeft in de bijhorende kosten en opbrengsten.

Nederland, Toolkit Bestaande Bouw

2008 - 2009 Nederland, Toolkit
Toolkit bestaande bouw
De toolkit bestaande bouw is ontwikkeld om de duurzame woningverbetering te stimuleren. Het wordt gepresenteerd in samenhangende maatregelen die totaalconcepten worden genoemd. Voor de drie meest voorkomende woningtypen (rijwoning, portiekwoning en galerijwoning) zijn verbetervoorstellen geformuleerd

Duurzaam renoveren

2008 Huizen, Zeeheldenbuurt
Programmastudie Zeeheldenbuurt
De Zeeheldenbuurt te Huizen omvat honderdachtenveertig eengezinswoningen van het type 'doorzon'. Ze zijn gebouwd in de periode 1959 t/m 1965. Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn is een programmastudie uitgevoerd. Het accent ligt uiteindelijk op onderhoud, comfort en energiebesparing.

Nieuwegein, Zwanenburgstrand

2008 Nieuwegein, Zwanenburgstraat
Kwaliteits- en onderhoudssturing Zwanenburgstraat
De BouwhulpGroep is gevraagd om in kaart te brengen welke eisen er vanuit het Bouwbesluit worden gesteld aan de woningen. Het accent lag op het communiceerbaar maken van problemen en wensen in relatie tot het wettelijke kader. Daarnaast worden een aantal verbeteringen aangegeven om de kwaliteit van de woning te verbeteren.

Duurzaam renoveren

2008 Nederland, Beleidsinstrument
Duurzaamheidstoets
Om de woningvoorraad naar het gewenste kwaliteitsniveau te tillen is het van belang dat kwaliteitsniveau zo goed mogelijk te defini�ren. Dit geldt ook op het vlak van duurzaamheid. De BouwhulpGroep heeft een toets ontwikkeld waarmee bepaald kan worden welk niveau men nu heeft en welke maatregelen er wenselijk zijn.

Tilburgs onderhoud

2008 Tilburg, MJOB
Ondersteuning MJOB
In de meerjaren onderhouds- begroting wordt in hoofdlijnen het onderhoud vastgelegd zowel qua maatregelen als budget. De kunst is om dit ook in de praktijk te realiseren. De BouwhulpGroep heeft hier bij WonenBreburg ondersteuning aan gegeven.

Onderzoek dakopbouw

2007 - 2008 Den Haag, Rustenburg-Oostbroek
Dakopbouwen Rustenburg-Oostbroek
De wijk beslaat ruim 7.000 portieketagewoningen en 1.000 eengezinswoningen. De opdracht aan de BouwhulpGroep is om een overzicht te geven van de beschikbare en toepasbare technieken voor dakopbouwen en een expertmeeting te beleggen waarin deze technieken worden getoetst en besproken.

Duurzaam renoveren

2007 - 2008 Helden, Onderhoud
Implementatie van vraaggestuurd onderhoud
Op dit moment zijn er meerdere corporaties bezig om vraag gestuurd onderhoud in de praktijk te brengen. De klant vraagt zelf wat hij vervangen wil hebben en wanneer. Zo sluiten vraag en aanbod bij elkaar aan. De implementatie bij Wonen Helden is door ons ondersteund.

Zwevende dekvloer

2007 - 2008 Leidschendam Utrecht, Vloerafwerking
Proces- en productontwikkeling
Op initiatief van de projectgroep DEPW wordt een systeem ontwikkeld waarbij vloerafwerking en verwarming zijn ge�ntegreerd. Het systeem moet geschikt zijn voor de bestaande bouw. De BouwhulpGroep brengt de kwaliteit van de bestaande bouw en kennis over de ontwikkelingen van de vraag in.

Resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst

2007 - 2008 Eindhoven, TAC
Technische kwaliteit specifiek afgestemd op gebruik
Op basis van de inventarisatie van de technische staat, die door de BouwhulpGroep in september 2007 is gemaakt, is binnen een werkgroep van het TAC een plan van aanpak ontwikkeld voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud.

Zwevende dekvloer

2007 - 2008 Moordrecht, Ambonwijk
Groot onderhoud Ambonwijk
In samenspraak met de bewoners wordt een plan ontwikkeld waarbij zo'n 140 woningen op lange termijn huisvesting kunnen blijven bieden aan de Molukse gemeenschap in Moordrecht. Het accent van de ingreep ligt op het verbeteren van de bouwtechnische en bouwfysische kwaliteit van de woningen.

Katwijk, Nassaudreef

2005 - 2008 Katwijk aan Zee, Nassaudreef
Groot onderhoud Nassaudreef
Tweeenzeventig galerijwoningen in Katwijk worden grondig aangepakt. Binnen worden installaties, uitrusting en afwerking van keuken, douche en toilet "up to date" gemaakt. In een latere fase worden de schil en liften van het gebouw aangepakt.

Utrecht en Leidschendam, aanpak van bestaande bouw

2004 - 2008 Leidschendam Utrecht, Gevelvervanging
Haalbaarheidsstudie gevelvervanging
Bij de aanpak van de bestaande bouw is de gevel een belangrijk onderdeel. De projectgroep DEPW heeft dit ingezien en de BouwhulpGroep een onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de 2D en 3D gevels.

Tussen traditie en vernieuwing

2004 - 2008 Eindhoven, Nieuwe Erven
Groot onderhoud Nieuwe Erven
Een woonwijk uit de jaren vijftig, gebouwd in de traditie van de Bossche School. Het geheel (in totaal 379 woningen) is zorgvuldig vormgegeven binnen de traditie. Het beoogde plan beoogt in eerste instantie de oorspronkelijke architectuur weer fris in beeld te brengen.

Utrechtse Kwaliteit

2002 - 2008 Utrecht, Monitoring
Kwaliteits- en onderhoudssturing
In opdracht van de gemeente Utrecht is in de loop van enkele jaren de kwaliteit van de totale voorraad gemonitord. Dit houdt in, dat in beeld is gebracht wat de technische kwaliteit is. Beeld en beoordeling zijn hierbij gecombineerd. Op basis van deze kwaliteitsmonitor worden projecten ter verbetering van de kwaliteit ge�nitieerd.

Duurzaam bouwen, toelichting op de mogelijkheden

2007 Buren, Duurzaamheid
Advisering duurzaamheid
De gemeente Buren heeft de komende jaren de mogelijkheid tot uitbreiding, zowel voor grootschalige projecten als voor vrije kavels. Duurzaam Bouwen heeft daarbij de aandacht van de gemeente. Om die boodschap naar buiten te brengen heeft de gemeente twee informatieavonden georganiseerd voor (toekomstige) eigenaren.

Het Blauwe Dorp

2007 Groningen, het Blauwe Dorp
Second opinion het Blauwe Dorp
In opdracht van de gemeente Groningen heeft de BouwhulpGroep een second opinion uitgevoerd naar de consequenties van de handhaving of vervanging van het Blauwe Dorp in de Oosterparkbuurt te Groningen. De essentie van de werkzaamheden was de feiten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken voor alle betrokkenen.

Praktijkvoorbeelden energielabel B

2006 - 2007 Arnhem, Duurzaamheid
Advisering duurzaamheid
De provincie Gelderland heeft energiebesparing opgenomen in haar beleid. In de nieuwbouw werd dit op basis van de EPC ingevuld. Om duidelijk te maken dat er in de bestaande bouw ook kansen liggen is er gezocht naar een aantal voorbeeldprojecten.

Resultaten uit het verleden bieden garantie voor de toekomst

2006 - 2007 Leidschendam Utrecht, Beleidsinstrument
Kwaliteitssprong en energiebesparing
De projectgroep DEPW initieert onderzoeken om in de toekomst de nodige kwaliteitssprong en energiebesparing te kunnen realiseren. Hiervoor is nodig dat er concepten ontwikkeld worden die inspelen op ontwikkelingen in het wonen en bouwen die zich rond 2015 zullen gaan aftekenen.

Utrecht, labels

2006 - 2007 Utrecht, Beleidsinstrument
Kwaliteitlabels
De corporatie (BO-EX '91) stelt in haar beleidsplan dat haar klanten meer keuzemogelijkheden moeten hebben in het kwaliteitsaanbod van woningen. Voorwaarde hiervoor is dat de kwaliteit zichtbaar wordt. De BouwhulpGroep heeft een systeem van "labeling" opgezet dat is toegesneden op het beleid van de corporatie.

Alkmaar, Huygensstraat en Hooftstraat

2006 Alkmaar, Huygensstraat en Hooftstraat
Second opinion Huygensstraat en Hooftstraat
Conform het Integraal plan herstructurering Overdie uit 2003 zouden 68 eengezinswoningen uit de Huygensstraat en de Hooftstraat nog tien tot vijftien jaar in stand gehouden worden, alvorens ze te slopen. Voor Woonwaard Noord-Kennemerland leidde hoger uitvallende kosten tot een voorstel voor vervroegde sloop.

programmastudie te Halsteren

2006 Halsteren, Gagelweg e.o.
Second opinion Gagelweg en omstreken
In opdracht van Castria Wonen heeft de BouwhulpGroep de conditie van een aantal woningen in beeld gebracht. Er is een conditiemeting uitgevoerd volgens NEN 2767. Tevens zijn de woningen woontechnisch en bouwfysisch beoordeeld en zijn de bevindingen vertaald naar maatregelen en kosten.

Zoeterwoude, 5 Meilaan, Willibrordusstraat en Titus Brandsmastraat

2005 - 2006 Zoeterwoude, Rijnegom
Second opinion Rijnegom
Startpunt van het advies vormde een second opinion over de kosten van de instandhouding van de bestaande 35 woningen. De rekensom liet zien dat niet de kosten een levensduurverlenging in de weg stond, maar dat eerder de vraag in de toekomst en de gewenste kwaliteit om een nadere beschouwing vroegen.

Weerts onderhoud

2005 - 2006 Weert, Beleidsinstrument
Kwaliteits- en onderhoudssturing
In de praktijk lukt het niet altijd om alle plannen ook te realiseren. Van belang is om tijdig in beeld te brengen waardoor het komt en hoe de inhaalslag te maken is. Voor Wonen Weert heeft de BouwhulpGroep hier ondersteuning aan gegeven.

Tilburgse Duurzaamheid

2003 - 2006 Tilburg, Futura
Proces- en productontwikkeling
Futura is een samenwerkingsverband van zes ambitieuze woningcorporaties uit Noord-Brabant. Een van de gebieden waar de corporaties op samenwerken is duurzaamheid. De BouwhulpGroep heeft Futura met een detachering ondersteund. Op tal van onderwerpen is dieper ingegaan.

onderzoek naar Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen.

2000 - 2006 Nederland, IFD-bouwen
Proces- en productontwikkeling
Om te stimuleren dat gebouwen meer flexibel dan voorheen inspelen op een alsmaar veranderende vraag is door de overheid een demonstratie programma ge�nitieerd en door SEV-realisatie uitgevoerd. De BouwhulpGroep heeft bijgedragen aan de evaluatie en beoordeling van circa 80 projecten.

Sittaardse communicatie

2004 - 2005 Sittard, SenterNovem
Strategisch voorraadbeheer met kwaliteitsprofielen
SenterNovem begrijpt dat energiebesparende maatregelen worden toegepast wanneer deze een bijdrage leveren aan de verbetering van de woonkwaliteit. De vraag was hoe deze bijdrage over woonkwaliteit inzichtelijker gemaakt kon worden. De BouwhulpGroep heeft het kwaliteitsprofiel als instrument ontwikkeld.

Tilburg, Sibeliusflats

2003 - 2005 Tilburg, Landse Akkers en Moleneind
Tilburg, Tilburg-Noord
De flats 'Landse akkers' en 'Moleneind' in Tilburg-Noord, gebouwd in 1970, zijn flatblokken, bestaande ieder uit 144 galerijwoningen. In de woningen zijn diverse verbeteringen aangebracht. Bij de aanpak van de buitenkant is er voor gekozen om door kleurstelling de massaliteit van het gebouw te doorbreken of te verzachten.

Breda'se Heusderhouten

2003 Breda, Beleidsinstrument
Milieulabel
De corporatie besteedt extra aandacht aan veiligheid, energie, gezondheid en milieu. Met een milieulabel voor woningen, letterlijk op de woning geschroefd, wil men dit kenbaar maken. In samenwerking met Cauberg-Huygen is een beoordelingsmethode, gekoppeld aan een milieulabel, ontwikkeld.

Terrein van Hapert

2000 - 2002 Eindhoven, Terrein van Hapert
Proces- en productontwikkeling
Voor een tweetal complexen in het gebied 'Terrein van Hapert' zijn door de BouwhulpGroep grootonderhoudsplannen gemaakt. De woningen zijn gebouwd begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Het gehele gebied 'Hapertterrein' kent diverse verkavelingsprincipes en woongebouwtypen.

de Flexibele Doorbraak

2000 - 2002 Amsterdam, SBR
Proces- en productontwikkeling
Veel beheerders lopen tegen de beperkingen op die met name portieketagewoningen van voor 1965 bieden om te voldoen aan de vraag naar meer wooncomfort. Met name de cascostructuur beperkt de indelingsmogelijkheden. Er is een methode ontwikkeld waarbij met uitgekiende slooptechnieken ruimte in het casco wordt gecre�erd.

Maassluis aftoppen

2000 - 2001 Maassluis, Componistenbuurt
Advisering duurzaamheid
In Maassluis zijn rond 1965 veel galerijwoningen in het PLN-systeem gebouwd. Panagro vastgoedontwikkeling had hier een plan ontwikkeld om vier flats af te breken om nieuwe eengezinswoningen te plaatsen. In opdracht van de SEV heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor hergebruik.

buitengebied Leerdam

2000 - 2001 Leerdam, Kedichem
Programmastudie Kedichem
Een vijftal woningen in het buitengebied zijn onderzocht op bouw- en woontechnische kwaliteit. Naast het conserveren van deze woningen voor een beperkte periode zijn de mogelijkheden onderzocht om de levensduur van deze woningen met zo'n 25 jaar te verlengen.

Panningen Raadhuisstraat

2000 - 2001 Panningen, Raadhuisstraat
Groot onderhoud Raadhuisstraat
Het groot onderhoud van 45 portiekwoningen richtte zich op de verbeteringen van de woninginstallatie en de indeling en uitrusting van keuken, douche en toilet. In dit project is de 'verbeterde keuken' toegepast: een integratie van cv en mv-unit met de keukenkastjes.