home BouwhulpGroep

2007 - heden


Nederland
Proces- en productontwikkeling


Opdrachtgevers
Toeleverende industrieën
en corporaties

ComponentRenovatie


De aanpak van de bestaande woningvoorraad is aan verandering toe. De redenen hiervoor zijn tweeledig: de omvang van de uitgaven voor onderhoud en renovatie zullen de komende decennia sterk toenemen. En een toenemende behoefte vanuit de markt voor meer maatwerk en zekerheid ten aanzien van kwaliteit, prijs en proces. De oplossing die hier wordt geillustreerd, is ComponentRenovatie, een projectoverschrijdende oplossing voor de vraag van vandaag en morgen.


schema CR

Analyse: aard en omvang van de renovatie


Nederland telt 7 miljoen woningen, waarvan circa 2,4 miljoen in bezit zijn van woningcorporaties. In Nederland domineren de eengezinswoning en zij omvatten circa zeventig procent van het totale woningbezit. Componentrenovatie richt zich in eerste instantie op de grondgebonden rijtjeswoningen. Uit de periode 1945-1975 gaat het om ruim 2,5 miljoen woningen, waarvan circa 1,5 miljoen in de categorie doorzon vallen.


De verschuiving: de vraag en het aanbod


Een tekort aan arbeidscapaciteit
Een groot probleem op termijn zal de beschikbare arbeidscapaciteit voor de totale woningbouw zijn. De verwachting is dat nieuwbouw de komende twintig jaar nog op het huidige peil blijft. Een deel (vijfenvijftig procent) is voor de uitbreiding en het resterende deel voor de vervanging. De toename van onderhoud en renovatie leidt bij de huidige wijze van produceren tot twee essentiele problemen: een ongunstige kosten-kwaliteitsverhouding (te duur in relatie tot nieuwbouw). En een te groot beslag op de beschikbare arbeidscapaciteit. De verhouding loon-materiaal bedraagt bij renovatie 60:40 en is het omgekeerde van nieuwbouw. Gezien de te verwachten groei, zou de komende vijftien tot twintig jaar de arbeidscapaciteit op de bouwplaats met vijftig procent moeten stijgen of zelfs moet verdubbelen. Dit is gewoon onmogelijk.


Een veranderende vraag
Renovatie krijgt een steeds individueler karakter met meer nadruk op verbetering. Deze trend is allang aanwezig in de koopsector. Hier overheerst verbetering boven (klein) onderhoud. Ook de verbeteringen aan de woningen zullen gespreid gaan worden. Het ene jaar de keuken en over vijf jaar de zolder, bij wijze van spreken. De huursector kan bij deze ontwikkeling niet achter blijven. Opdrachtgevers willen in de individualiseringstrend meegaan, maar zien op tegen alle rompslomp. Zij willen ontzorgd worden door transparante overdracht van risico en taken (sommige ook in het beheer) en meer snelheid. Zij willen variatie mogelijk maken, maar binnen een samenhangende beeldkwaliteit, vanwege waardevastheid van hun bezit in de tijd. Eindgebruikers willen meer gebruik en comfort tegen een betere prijs-kwaliteitsverhouding, meer keuzevrijheid, meer individuele uitstraling en minder overlast en snelheid tijdens de verbouwing. De maatschappij verlangt meer duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Vooral energiebesparing heeft een hoge prioriteit.


Kansen voor componentrenovatie
De traditionele aanpak kan inspelen op deze behoeften, maar alleen tegen hoge kosten en met veel risico en grote rompslomp. De projectoverschrijdende aanpak, in vaste samenwerkingsverbanden met componentrenovatie, kan wel aan deze specifieke behoeften voldoen.


Het concept ComponentRenovatie (CR+)


De aanpassing aan de woning wordt teruggebracht tot componenten (samenhangende bouwdelen, die voorzien in een gebruik). Dat is vooral een samenspel tussen (onder)aannemers, die zorgen voor de handjes, en de toeleverende industrie. De rol van de architect verandert hier in het maken van de beeldkwaliteit en eventueel het geven van assistentie bij de productontwikkeling. Er ontstaat een nieuw gedifferentieerd aanbod, waarbij de CR-formule ervoor zorgt dat er afstemming in beeld, techniek en proces plaatsvindt. De componentrenovatie zal in de toekomst een belangrijke rol spelen bij het vraaggestuurd verbeteren in de sociale sector en in de particuliere sector. Deze praktijk biedt de meeste ruimte om in te spelen op de behoefte aan maatwerk op woningniveau tegen aanvaardbare kosten.


Voor meer informatie klik hier