home BouwhulpGroep

2005 - 2008


Nederland, Landelijk Niveau
Vakbeurs Renovatie & Onderhoud 2010


Opdrachtgever
VNU Exhibitions Europe

Renovatie & Onderhoud 2010
RENOVATIE & ONDERHOUD 2010

Voor de derde maal is BouwhulpGroep gevraagd om op te treden als regisseur van de vakbeurs Renovatie & Onderhoud. De beurs biedt een platform om te communiceren over concrete vraagstukken (opdrachtgevers en kennisinstituten) en oplossingen (exposanten) in de bestaande woningbouw. Door innovaties te combineren met kennisuitwisseling poogt de BouwhulpGroep een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling van de bestaande bouw.
Tijdens de vakbeurs stond ComponentRenovatie - een vorm van conceptueel renoveren - centraal en in de vorm van een studiedag is inhoud gegeven aan nieuwe vormen van renovatie en onderhoud. Tijdens deze middag ging de aandacht uit naar dit 'nieuwe denken'.

Componentrenovatie