home BouwhulpGroep

2011


Eindhoven
Tivoli


Opdrachtgever
Woonbedrijf

EEN VOOROORLOGSE WIJK MET EEN HART


In Tivoli - een buurt met circa 600 woningen - moet de komende jaren iets gebeuren met de (geboden) kwaliteit. Bij de ontwikkeling van de gewenste kwaliteit zijn drie uitgangspunten gehanteerd:

Leidraad bij de kwaliteitsaanpassing moet zijn het creŽren van meer differentiatie in de geboden kwaliteit

De bestaande kwaliteit en de potentie ervan vormen de basis en wel zo dat er binnen de buurt samenhangende eenheden ontstaan of te benoemen zijn.

Ook ten aanzien van de tijd zal er gedifferentieerd moeten worden: de huidige toekomstige aanpassingen zullen meer gespreid moeten kunnen plaatsvinden, zodat niet over 15 of 30 jaar de hele buurt weer op de schop moet en ook niet dat alles morgen moet gebeuren.

Aan de basis van het programma heeft de beoordeling van de huidige kwaliteit gelegen (stedenbouw, architectuur, woontechnisch, bouwtechniek en onderhoudsbehoefte en de beoordeling ervan door bewoners). De combinatie tussen stedenbouwkundige kwaliteit, de ligging binnen de buurt en de bestaande woningkwaliteit heeft geleid tot het onderscheiden van vijf eenheden of gebieden, met de erbij behorende aanpak. Met behulp van een etikettering is gepoogd de gewenste/ mogelijke ingrepen voor de wijk aan te geven.

Tivoli Tivoli