home BouwhulpGroep
panorama Tilburg Hoflaan

2012


Tilburg
Hoflaan


Opdrachtgever
WonenBreburg

DE WARANDE VAN WANDELBOS


De exploitatieduur van 58 woningen en 12 garages in de wijk Wandelbos in Tilburg wordt door uitvoering van een grootonderhoudsplan met 25 jaar verlengd. Een belangrijk onderdeel van het grootonderhoudsplan zijn de energiebesparende maatregelen aan de schil. De huidige woningen kunnen gekarakteriseerd worden als zeer sober zowel qua materiaalgebruik als detaillering. Terughoudendheid is dan op zijn plaats, omdat het risico levensgroot is dat iets aandacht krijgt wat het niet verdient. Met de technisch noodzakelijke werkzaamheden wordt gepoogd het beeld wat te corrigeren, respectievelijk te verzachten. Hierbij speelt de kleurkeuze van het voegwerk en de kozijnen en de te keimen vlakken een belangrijke rol.

Bewoners hebben in dit project keuze uit een vijftal concepten die al dan niet in combinatie met elkaar gekozen kunnen worden. Deze concepten hebben betrekking op de interne werkzaamheden en variëren van een totaalpakket keuken- en toiletrenovatie, doucheverplaatsing en vervangen riolering tot het aanbrengen van een vaste trap naar de zolder of het aanbrengen van een cv-installatie in plaats van huidige gaskachels.