home BouwhulpGroep
panorama

2013


Sliedrecht, haalbaarheidstudie
Staatsliedenbuurt


Opdrachtgever
Tablis Wonen

TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR DE STAATSLIEDENBUURT


In 2012 is een onderzoek afgerond naar de bouwtechnische en woontechnische kwaliteit van 132 duplexwoningen in de Staatsliedenbuurt, uitgevoerd door de BouwhulpGroep.

Het ligt in de bedoeling de buurt in de periode 2016-2020 aan te pakken. De vraag hierbij is wat de huidige staat van de resterende 296 woningen in de Staatsliedenbuurt (144 eengezinswoningen en 152 duplexwoningen) is en wat de scenario's met betrekking tot de kwaliteitsaanpassing in de tijd zouden kunnen zijn voor de toekomst van de gehele wijk.

Aan de BouwhulpGroep is gevraagd de kwaliteit van de resterende 296 woningen in de Staatsliedenbuurt vast te stellen. En vervolgens voor alle 428 woningen in de Staatsliedenbuurt twee scenario's op te stellen, welke bestaan uit varianten op complexniveau, inclusief de financiële consequenties. Hiertoe heeft BouwhulpGroep de bouwtechnische kwaliteit per complex onderzocht, de woontechnische kwaliteit geanalyseerd en ook is er gekeken naar de kwaliteit van de stedenbouwkundige context.

bestaande gevelbeeld

bestaande gevelbeeld

bestaande gevelbeeld