home BouwhulpGroep
Parkstad Limburg

2011


Stadsregio Parkstad, Limburg
Samenvoeging Woningen


Opdrachtgever
Parkstad Limburg


WONINGSAMENVOEGING


Al sinds het einde van de jaren '90 heeft de stadsregio Parkstad Limburg te maken met een significante afname van de bevolking en wijziging van de bevolkingssamenstelling. Bevolkingskrimp en de krimp van het aantal huishoudens zijn onvermijdelijk en het beleid zal zich moeten richten op het zo goed mogelijk omgaan met deze krimp.

Deze bevolkingsdaling zorgt ervoor dat een groot aantal woningen de komende jaren uit de woningmarkt onttrokken dient te worden. Het slopen van woningen is daarbij niet de enige oplossing. Alternatieven voor het slopen van woningen zijn bijvoorbeeld functieverandering en samenvoegen. Vooral het laatstgenoemde alternatief kan perspectieven bieden. Onderzoek moet meer inzicht verschaffen over de mogelijkheden voor het samenvoegen van woningen in de stadsregio Parkstad Limburg: is samenvoegen haalbaar en wenselijk als we kijken naar techniek, marktvraag, financiën en regelgeving?

Voor de inventarisatie van voor samenvoegen geschikte woningen is ingezoomd op de vijf pilotwijken uit de 'Limburgse wijkenaanpak'. Deze vijf wijken liggen in vier van de zeven Parkstad gemeenten: Brunssum (Centrum/Noord), Heerlen (Hoensbroek en Heerlerheide), Kerkrade (West) en Landgraaf (Nieuwenhagen).

Het onderzoek naar het samenvoegen van woningen is opgedeeld in een viertal deelprojecten. Het eerste deelonderzoek betreft het potentiële woningaanbod en de bouwkundige kenmerken daarvan. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie van veelvoorkomende woningtypes in Parkstad Limburg die geschikt zijn voor een eventuele samenvoeging. Het tweede deelonderzoek betreft het financiële aspect: wat zijn de kosten van een daadwerkelijke samenvoeging van woningen. Als derde onderdeel is er onderzocht of er op de regionale woningmarkt van Parkstad Limburg vraag is naar aldus samengevoegde woningen en wat de prijs ervan zou zijn. Het laatste deelonderzoek betreft de - beperkende of ontbrekende - regelgeving en financiering bij samenvoeging.

bestaande gevel nieuwe gevel plattegronden