home BouwhulpGroep
waalwijk, schetsontwerp

2007 - 2008


Waalwijk, Oranjeplein
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Casade

DOORSTROMING LEIDRAAD BIJ DIFFERENTIATIE


De Oranjewijk omvat 250 woningen. Een deel ervan zijn duplexwoningen, die gezien de leeftijd vragen om een visie voor de toekomst.
De toekomst hangt niet alleen van de woningen af, maar ook van de kwaliteit van de woonomgeving.
Parkeren, voorzieningen en overlast zijn onderwerpen die in beeld worden gebracht. De twee cafés in de buurt liggen tegenover elkaar, de buurt heeft overlast van beiden. Hier komen met name bezoekers die weinig tot geen binding hebben met de buurt.

plattegrond achter de haesen

De winkelstraat zou het hart van de buurt moeten vormen. De winkels die hier liggen zijn echter geen buurtwinkels meer en op het plein is niets te doen. Ondanks het openen van het wijksteunpunt aan het Oranjeplein vormt het plein niet het hart van de buurt. Combinaties van instandhouding, renovatie en sloop/nieuwbouw kunnen ook voor de doorstroming binnen de wijk van belang zijn. Zeker als het woningaanbod niet op de gedifferentieerde vraag is afgestemd.


plattegrond achter de haesen