home BouwhulpGroep

2010


Haarlem, Kosten-kwaliteit nieuwbouw
Toets


Opdrachtgever
Elan Wonen

TOETS KOSTEN-KWALITEIT NIEUWBOUW


De stichtingskosten van nieuwbouwwoningen kunnen sterk uiteenlopen. En ogenschijnlijk niet altijd in relatie tot de kwaliteit. Gelet op de alsmaar stijgende onrendabele toppen in de sociale huur is een vinger aan de pols geen overbodige luxe. Zo heeft Elan Wonen in Haarlem aan BouwhulpGroep gevraagd de kosten/kwaliteitsverhouding van de door hen gerealiseerde nieuwbouw te toetsen en met aanbevelingen te komen hoe de kosten bij nieuwe plannen beter te beheersen zijn.

De kosten zijn onderscheiden in grond-, bouw- en overige kosten en vervolgens per kostensoort geanalyseerd en vergeleken met afgegeven budgetten en met (BouwhulpGroep)referenties.

De kwaliteit is geanalyseerd op oppervlaktes, inhouden en materiaalkeuze en afgezet tegen het programma van eisen nieuwbouw en (BouwhulpGroep)referenties. Daarnaast zijn de situationele omstandigheden van de projecten (ligging, parkeren, architectuur e.d.) in de toets meegenomen. Op grond van de toets zijn aanbevelingen gedaan om de kostenbeheersing van nieuwbouwprojecten te verbeteren.


overzicht met nieuwbouwprojecten