home BouwhulpGroep
Eindhoven Banner

2016


Eindhoven, advies
Programmastudie Cobbeek


Opdrachtgever
'thuis

Programmastudie Cobbeek


In opdracht van woonstichting 'thuis voert BouwhulpGroep een programmastudie uit voor de grootonderhoudaanpak van een complex in de wijk Cobbeek. Met de programmastudie wordt in de programmafase op basis van de huidige kwaliteiten en dilemma's (stedenbouw, architectuur, woontechniek en bouwtechniek) een nauwkeurig beeld gegeven van de toekomstmogelijkheden met bijbehorende financiële consequenties. Door versnipperd bezit is een belangrijk aandachtspunt de omgang met de particuliere bewoners in de wijk en daarmee de kwetsbaarheid van de eenheid bij aanpak.

Het complex in Cobbeek, een bloemkoolwijk uit 1973, heeft naar binnen gerichte woonerven de bergingen en carports zijn aan de voorzijde geplaatst. De totale wijk bestaat uit grondgebonden eengezinswoningen waarvan het merendeel (het betreft versnipperd bezit) in bezit is van woningstichting 'thuis. De woningen zijn gebouwd volgens het Neduco systeem, een modulair prefab bouwsysteem. Kenmerkend aan dit bouwsysteem zijn de prefab betonnen gevelelementen op de verdieping. Rond de jaren '90 zijn de woningen gerenoveerd waarbij energetische verbeteringen zijn toegepast. Zo zijn er aluminium kozijnen geplaatst en is er buitengevel isolatie toegepast, waardoor het uiterlijk is veranderd. BouwhulpGroep heeft de mogelijkheden voor dit complex in een programmastudie in kaart gebracht op basis van de ambities van de woningstichting.

Eindhoven huidige situatie Cobbeek