home BouwhulpGroep
impressie

2015


Nijmegen, Programmastudie
Complexen Talis


Opdrachtgever
Talis

Met behoud van eenvoud een nieuwe toekomst


De eisen die aan de bestaande bouw worden gesteld worden steeds hoger. De bewonerswensen worden individueler, duurzame kwaliteit wordt belangrijker en betaalbaarheid knellender. Met de programmastudie van de BouwhulpGroep wordt in de programmafase voor een complex op basis van de huidige kwaliteit een nauwkeurig beeld gegeven van de toekomstmogelijkheden. Alle consequenties voor huurder en verhuurder worden inzichtelijk gemaakt.

Complex 123 ligt aan de Kruisbergseweg in Wijchen, ten noord-oosten van het centrum. Het is gebouwd in 1969 en bestaat uit 6 blokken (2 lange blokken en 4 korte blokken) in 4 stroken. De blokken zijn als stroken verkaveld in een parkachtige omgeving. Opvallende kenmerken zijn de ruim opgezette, groene gazons en plantsoenen tussen de woonblokken. De architectuur van de galerijflats is samenhangend en eenvoudig en sober van opzet.

Complex 174 is gebouwd in 1983 en ligt midden in Wijchen-Zuid, een uitbreidingswijk uit de jaren '80. Aan de noord/westzijde grenst het gebouw aan een steenachtig parkeergebied en aan de zuid/oostzijde aan een groengebied. De uitstraling is sober en in typisch jaren '80 architectuur.

Complex 200 ligt in Meijhorst in de wijk Dukenburg te Nijmegen en is gebouwd in 1969. Het complex bestaat uit 8 blokken van 24 maisonnettes en is in stroken verkaveld. De blokken zijn ruim opgezet in een groene omgeving. De uitstraling van dit complex is erg sober. Het geheel is destijds strak en functioneel ontworpen zonder ornamenten.

Complex 241 bestaat uit 6 blokken met ieder 24 maisonnettes en is gelegen in Neerbosch-oost te Nijmegen. Het is gebouwd rond 1966. De blokken zijn als stroken verkaveld met daartussen een ruime groenstrook. Door de ruime opzet oogt de wijk transparant en groen. De architectuur is kenmerkend voor die van rond de jaren '60. licht, lucht en groen krijgen alle ruimte. De architectuurtaal is die van de moderniteit: gevelvullende puien, plasticiteit door beton en metselwerk. Het totaal oogt sober.

De afgelopen jaren zijn de bovengenoemde complexen technisch in stand gehouden, wachtend op een besluit. Aan BouwhulpGroep is gevraagd om door middel van een programmastudie aan te geven, welke maatregelen nodig zijn om deze woningen weer voor vijfentwintig jaar in de markt te kunnen zetten (met aandacht voor beperken van de energielasten en het verbeteren van de uitstraling) en wat de bijbehorende financiële consequenties zijn.

impressie
Impressie
bestaande situatie
bestaande situatie