home BouwhulpGroep
situatiekaart

2011


Alkmaar, Overdie
Onderzoek kluswoningen


Opdrachtgever
Woonwaard Noord-Kennemerland

KLUSWONINGEN OVERDIE ALKMAAR


In het 'Integraal Plan Overdie' uit 2003 zijn de vier blokken aan de Coornhertkade in het woonveld O2 aangewezen voor sloop binnen tien jaar. Deze 60 woningen (2 blokken met 3 portieken van 6 woningen, zonder onderbouw, en 2 blokken met ieder 12 2-op-1-boven- en benedenwoningen) zijn gebouwd begin jaren vijftig en, behoudens grootonderhoud, sindsdien niet gerenoveerd. De portiekwoningen zijn klein en hokkerig, de bovenwoningen zijn smal en daardoor niet groot. Van alle woningen is de technische kwaliteit 'versleten' te noemen.

In plaats van sloop/nieuwbouw zouden deze woningen (blokken) ook behouden kunnen blijven als zogenaamde kluswoningen. Dit idee is bij Woonwaard N-K geboren na bezoek aan het 'Wallis-blok' in Rotterdam-Spangen. Een ingrijpende, verplichte renovatie binnen bepaalde tijd voor de kopers van de woningen (casco's). Daartegenover staat een geringe aankoopsom en begeleiding gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces. De voordelen van deze werkwijze ten opzichte van sloop/nieuwbouw kunnen groot zijn. Meer differentiatie in bewoners en woningvoorraad en een naar verwachting betere samenlevingsopbouw.

De vraag is of de 60 woningen aan de Coornhertkade geschikt zijn voor deze aanpak.
Woonwaard N-K vraagt BouwhulpGroep de technische haalbaarheid van deze renovatie te onderzoeken. Daarbij onderscheid te maken in maatregelen en kosten voor:
- Schil, casco en samenvoeging (verplicht)
- Bouwfysische kwaliteit (aanbeveling)
- Uitrusting en afwerking (bewonersvoorkeur)
- En maatregelen en kosten te benaderen vanuit de positie van de toekomstige eigenaren.

Coornhertkade

Coornhertkade

Coornhertkade