home BouwhulpGroep

2004


Vlaardingen, Westwijk
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Waterweg Wonen Vlaardingen

Vlaardingen, Westwijk bewegingsconcept

EEN REFLECTIE OP DE AANPAK


Een parel van de naoorlogse steden- en woningbouw met 5.500 woningen, die in de afgelopen tien jaar op buurtniveau allerlei aanpassingen en wijzigingen heeft ondergaan. Het meerendeel van de woningen is in corporatiebezit.

Op dit moment vindt er, door de corporatie, een moment van reflectie plaats op de toekomst van de wijk, in het licht van de zich voortdurende wijzigende omstandigheden. Een dergelijke visie wordt in samenspraak verkend, waarbij thema’s als woonmilieu in relatie tot verkaveling, doelgroepen, woningdifferentiatie en beheer bekeken worden tegen de achtergrond van de huidige kwaliteit van de wijk.


Vlaardingen, Westwijk Panorama