home BouwhulpGroep
complex 552.1 Aalst

2014


Aalst, haalbaarheidsstudie
Michiel de Ruyterstraat


Opdrachtgever
'thuis

EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN


Complex 552.1 van woonstichting 'thuis, ten Zuid-Westen van het centrum van Aalst, omvat 29 grondgebonden woningen, die gebouwd zijn in de periode 1948-1953. In de loop der tijd is een deel van de oorspronkelijk huurwoningen verkocht. In sommige straten is er dus sprake van versnipperd bezit. De huidige woningen zijn over het algemeen breed en op de grote percelen zijn vele bijbouwsels/schuren geplaatst.

De vraag aan BouwhulpGroep was om de bestaande kwaliteit van de woningen in beeld te brengen en varianten op te stellen ter verbetering, met een indicatie van de kosten. Voor een deellocatie geldt dat deze woningen op termijn verkocht zullen worden. Het scenario instandhouding is hierbij onderzocht. Een belangrijk aspect bij dit scenario was het verbeteren van de verkoopbaarheid. De andere deellocatie wilde 'thuis verhuurbaar houden voor een langere periode. Hiervoor is tevens onderzocht in hoeverre de woningen geschikt (te maken) zijn voor starters, gezinnen en senioren.

nieuwe plattegrond E2-E4 woning

nieuwe plattegrond E2-E4 woning