home BouwhulpGroep

2006


Brunssum, Treebeekplein
Lokatiestudie


Opdrachtgever
Wonen Zuid Regio Parkstad Limburg

Buurt/wijk Treebeekplein e.o

SPANNINGSVELD TUSSEN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST


Treebeek, een wijk in Brunssum met 680 koloniewoningen en 255 portiekflats, vraagt om een ingreep. Vooral de portieketageflats op het Treebeekplein uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw vragen om een herbezinning. Eens lag de mijnwerkerskolonie afgescheiden van de bestaande dorpen, dicht bij de mijn en was grotendeels zelfvoorzienend. Nu is het opgenomen in de als maar uitdijende woongebieden en is de mijn verdwenen.
In de afgelopen 30 à 40 jaar zijn er uit een lopende aanpassingen aangebracht: de een meer, de ander minder geslaagd.
In de zeventiger jaren zijn, in het hart van de kolonie het Treebeekplein, eengezinswoningen gesloopt en vervangen door modern uitgeruste portiekflats. Een overzichtelijk plein is toen veranderd in een onoverzichtelijk parkje met flats.
Nu speelt de vraag, welke toekomst hebben de portiekflatjes en welke verminkingen uit het verleden zijn te corrigeren.