home BouwhulpGroep
Panorama oude situatie

2008 - 2009


Breda, Boeimeer
locatiestudie


Opdrachtgever
WonenBreburg

WONEN IN EEN PARK


Complex 50 Boeimeer ligt in Breda en bestaat uit 168 woningen. De 168 woningen zijn in 1959 gebouwd in tien blokken van elk vier lagen. Meer recent zijn er liften bijgeplaatst. De blokken zijn als stroken verkaveld in een parkachtige omgeving. Met een leeftijd van bijna vijftig jaar behoeven de woningen onderhoud en minimaal aanpassing aan de eisen van deze tijd.

Kritische punten die van grote invloed zijn op de doelgroepen en daarmee op de toekomstwaarde van het complex:
· Strokenverkaveling in een parkachtige omgeving
De grondstructuur is een positieve kwaliteit, maar de kwetsbaarheid van de strokenverkaveling (beheersbaarheid) is kritisch naar de toekomst.
· Doelgroepen en Boeimeer:
Het sociale woningbezit in Boeimeer is gering. Terwijl er vraag is naar sociale huur, met name woningen geschikt voor ouderen (met mobiliteitsbeperkingen).
· Toegankelijkheid:
De woningen worden allemaal ontsloten door middel van een trapje, vanaf straatniveau respectievelijk vanaf galerijniveau. Dit is een beperkende factor voor de doelgroep met mobiliteitsbeperkingen.
Een studie is verricht naar de aanpassingsmogelijkheden met behoud van de eigenschappen van de locatie.

overzicht gebied boeimeer

locatie een

locatie een
locatie twee locatie twee