home BouwhulpGroep
complex 130

2015-2016


Wijchen, programmastudie
PéGé woningen complex 130 en 137


Opdrachtgever
Talis

Programmastudie PéGé woningen complex 130 en 137


In aanvulling op de door BouwhulpGroep uitgevoerde programmastudie voor 300 PéGé woningen in Wijchen, heeft Talis aan BouwhulpGroep gevraagd om voor twee specifieke PéGé complexen in Wijchen een programmastudie uit te voeren. Het huidige programma van Talis voor deze complexen (totaal ruim 100 woningen) leidt tot een budgetoverschrijding, waardoor een sloop/nieuwbouw scenario door Talis wordt gezien als een reëel alternatief.

Om de afweging tussen doorexploiteren en sloop/nieuwbouw te kunnen maken, is aan BouwhulpGroep gevraagd om vanuit haar expertise te kijken welke maatregelen zij nodig vindt om deze complexen weer voor vijfentwintig jaar in de markt te kunnen zetten en wat de bijbehorende financiële consequenties zijn.

pege woningen

complex 130 en 137