home BouwhulpGroep

2001 - 2002


Kerkrade, Rolduckerveld
Programmastudie


Opdrachtgever
Woningstichting Land van Rode

GROTER WONEN


In het Rolduckerveld te Kerkrade was Woningbouwvereniging 'Land van Rode' bezig met een herstructurering van de wijk, waarbij een grote diversiteit van maatregelen zijn en werden genomen (renovatie, sloop en vervangende nieuwbouw, verdichting).
Aan de rand van de wijk (noord en zuid) liggen 171 '2 op 1' woningen, die in stroken verkaveld zijn. De woningen zijn gebouwd in 1963. in 1983/1984 hebben de woningen een renovatie/groot-onderhoudsplan ondergaan, waarbij o.a. kunststof kozijnen zijn aangebracht.
Aan de basis van de herstructurering lag het uitgangspunt om de differentiatie in kwaliteit en eigendom te vergroten in de wijk. De marges waarbinnen de differentiatie zich kan bewegen is op de woningmarkt in Kerkrade beperkt.
De vraagstelling luidde: te onderzoeken hoe door verticale samenvoeging - van drie woningen twee woningen maken - de woningen als koopwoningen op de markt gebracht konden worden en wat de technische en financiële consequenties ervan zouden zijn.
Enkele specifieke variabelen moesten hierbij in ogenschouw genomen worden:
• verschillende niveaus van aanpassing (van casco tot ...);
• de te realiseren eindkwaliteit (ruimtelijke mogelijkheid van het casco over 4 lagen);
• toevoeging van tuin (extra buitenruimte);
• budgettaire grenzen (tussen verkoopprijs en boekwaarde);
• de vereiste stedenbouwkundige, infrastructurele aanpassing.

nieuwe situatie
nieuwe situatie