home BouwhulpGroep
Landgraaf, speeltuin

2007 - 2008


Landgraaf, Achter Haesen
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Hestia Groep

EEN GROENE, RUIME WIJK


De wijk 'Achter Haesen' omvat onder meer 188 eengezinshuurwoningen. De aanwezigheid van technische gebreken vraagt om een herbezinning.

Bij het in kaart brengen van de toekomstmogelijkheden spelen alle aspecten (stedenbouw, architectuur, woontechniek, bouwtechniek en doelgroepen) een rol.

Het bestemmingsplan is conserverend (behoud van het bestaande) en beschermt het tuindorpkarakter van de buurt (voortuinen en openingen in de straatwand). Verder maakt het een forse uitbouw aan de achterzijde mogelijk, maar het staat het hele erf volbouwen niet toe.


plattegrond achter de haesen

• Een tuindorp met ruime afmetingen van de bouwblokken, voortuinen en diepe achtertuinen
• Straatprofielen zijn breed ten opzichte van de hoogte van de bebouwing
• De rijtjes zijn niet te lang, voldoende onderbrekingen geven ruimte in de straat
• De architectuur is samenhangend en herkenbaar (o.a. door betonlijsten raamkozijnen)
• Het centrale pleintje vormt het hart van de buurt. Het oogt netjes en groen
• Een goed gesitueerde woonbuurt, goed bereikbaar
• Middels extra parkeervakken in de openbare ruimte en parkeren op eigen terrein is er in potentie voldoende parkeercapaciteit
• Redelijk veel groen, positief voor de beeldkwaliteit
• Geen voortuinen aan de Prinssenstraat
• Een speelplaats voor kleine kinderen, voor de oudere jeugd is er niets
• Er zijn geen voorzieningen in de buurt, maar wel op loopafstan