home BouwhulpGroep
Gorinchem, schetsontwerp IntervamFlats.

2007


Gorinchem, Intervamflats
Locatiestudie


Opdrachtgever
Bevo Woningbeheer

GROOTSCHALIGHEID VERFIJNEN


De 6 flatblokken met 600 woningen vragen om onderhoud. Misschien zijn er ingrijpende maatregelen wenselijk. De beschouwing beperkt zich niet alleen tot de gebouwen, maar richt zich met name op de situering, de omgeving en de relaties.

De Intervamflats zijn bij uitstek de systeemwoningen die in de jaren zestig van de vorige eeuw het nieuwe comfort van de toekomst met uitzicht uitstraalden. Uniform maar nieuw. Nu de maatschappij steeds meer gedifferentieerd wordt, comfort niet meer uniform te benoemen is, is er behoefte aan 'eigen' identiteit en uitstraling.
Het zoeken is dan om door toevoegen van raffinement de gebouwen opnieuw te positioneren.

Gorinchem, lokatie Intervamflats