home BouwhulpGroep
Panorama te Vestingstraat in Breda

2012


Breda, Vestingstraat e.o.
Programmastudie


Opdrachtgever
Wonen Breburg, Breda

PROGRAMMASTUDIE
COMPLEX 002


Eind 2011 heeft BouwhulpGroep in een quickscan de mogelijke ingrepen voor de 76 vooroorlogse eengezinswoningen van complex 002 onderzocht: conserveren, renoveren,transformeren en vervangende nieuwbouw op de bestaande kavels.

Na een integrale afweging van al deze ingrepen door WonenBreburg zijn "conserveren" en "sloop/nieuwbouw" als potentiële ingrepen overgebleven. De vraag is nu om de programma's voor beide ingrepen diepgaander uit te werken in maatregelen, kosten, opbrengsten en consequenties voor bewoners. Op grond waarvan besluitvorming kan plaatsvinden over het uit te werken plan.

Voor de ingreep "conserveren" is de 15-jaarsingreep uit de quickscan als basis genomen. Deze wordt uitgebreid met een bredere inspectie en er wordt dieper ingegaan op oplossingen voor technische problemen. Mede om de budgettaire consequenties (en risico's) goed in beeld te krijgen.

Voor de ingreep "sloop/nieuwbouw" is de huidige verkaveling geen optie en zullen in een proefverkaveling de aantallen en typologie van de nieuw te bouwen sociale huurwoningen bepaald worden en vervolgens de kosten en opbrengsten daarvan. Met een voorkeur voor (goedkope) systeembouw van bouwbedrijven.

Impressie

Panorama