home BouwhulpGroep
schets Distelplein

2004 - 2005


Waalwijk, Distelplein e.o.
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Casade

EEN WIJK MET UITZICHT


De studie moest een duidelijk beeld geven van de mogelijkheden en consequenties van nieuwbouw, al of niet in combinatie met renovatie van een van de bestaande flatblokken, voor seniorenhuisvesting. De nieuwbouw moest geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Daarnaast moest de mogelijkheid bestaan de nieuwbouwwoningen ook als zelfstandige woningen voor senioren te kunnen realiseren. Voor de bestaande bouw moet bekeken worden welke varianten te realiseren zijn. In gebiedsvisie moet de ontwikkelingsmogelijkheden voor de totale locatie meegenomen worden en de betekenis van deze locatie in de gehele wijk. De uitgangspunten die bij de analyses en opstelling van de gebiedsvisie zijn gehanteerd zijn gebaseerd op:
• versterken stedenbouwkundige kwaliteit door:
- Vergroten van de openheid voor de hele wijk, creëren van zichtlijnen.
- Behouden van het groene karakter.
- Verluxen van 't hart van de wijk.
- Aansluiten op de hoofdstructuur van de wijk, assen en singels.
- Ondersteuning van de stedenbouwkundige stempelstructuur.
• De uitstraling van de flats verbeteren.
• Een gefaseerde aanpak mogelijk maken.
• In geval van aanpassing van de bestaande flats voor senioren een kwaliteit realiseren die ca. 25 jaar mee kan.
• Aan de bestaande woonruimte ca. 3000 m2 toevoegen en extra ruimte van ca. 870 m2 realiseren voor ondersteunende voorzieningen (zorginfra) en 400 m2 aan extra voorzieningen (huisartsen).
• De nieuwe woonruimte hoort zo flexibel te zijn, dat er in wezen diverse combinaties van wonen en verzorgen mogelijk zijn.
• De mogelijkheid bekijken om het huidige buurtcentrum op de locatie onder te brengen.

Waalwijk, Distelplein Campusvariant Waalwijk, Distelplein twee-onder-een-kapper met Atrium variant Waalwijk, Distelplein twee-onder-een-kapper met stadsvilla's variant Waalwijk, Distelplein stadsvilla en open ruimte variant