home BouwhulpGroep
Panorama te Sint Aagtendorp in Beverwijk

2010


Beverwijk, Sint Aagtendorp
Locatiestudie


Opdrachtgever
Pre Wonen, Velserbroek

EEN DORP IN EEN STAD


St. Aagtendorp is een 'dorp in een stad'. Een vooroorlogs complex van 140 eengezins- en boven- en-benedenwoningen tegen het centrum van Beverwijk aan. Gebouwd als een soort enclave of vesting met vier poorten die toegang tot het 'dorp' geven.

Half jaren tachtig zijn de woningen ingrijpend gerenoveerd met een verbetering van de woontechnische en energetische kwaliteit, die door de toegepaste buitengevelisolatie in aanzicht nogal opvalt en het beeld van de enclave/vesting versterkt.

Na 25 jaar is de kwaliteit van de renovatie weer aan verbetering toe en doemt de vraag op of de woningen niet - over een aantal jaren - aan vervanging toe zijn. Pre Wonen en de bewonerscommissie besloten die vraag te laten onderzoeken door een extern bureau. Niet onder de druk van een conflict, maar op een rustige en doordachte wijze, gezamenlijk en nadat het complex eerst weer goed in de verf was gezet. Als onderzoeksbureau kozen zij voor de BouwhulpGroep.

Wij onderzoeken het complex op woningkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en op de verhuurkwaliteit voor huidige en toekomstige bewoners. En zo werken we in samenspraak aan een beeld van het complex en een visie op de toekomst middels zinvolle ingrepen.

Woningtypen Poort