home BouwhulpGroep

2011


Leiden, Zeeheldenbuurt
Second Opinion


Opdrachtgever
Bewonerscommissie De Zeehelden

SECOND OPINION ZEEHELDENBUURT


De Raad van Bestuur van Portaal heeft in december 2010 een besluit genomen over de aanpak van de 364 vooroorlogse huurwoningen van Portaal in de Zeeheldenbuurt te Leiden. Dit besluit houdt in dat voor alle woningen een beperkte onderhoudsingreep zal worden uitgevoerd, met als doel de woningen de komende tien jaar verhuurbaar te houden, om ze daarna te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Portaal heeft dat besluit genomen op basis van een aantal onderzoeken, die de afgelopen anderhalf jaar door externe bureaus zijn uitgevoerd. En Portaal houdt aan dit besluit vast, ondanks protesten van bewoners en kritiek vanuit de gemeenteraad.

Conform gemeentelijke afspraken hebben bewoners bij voorgenomen sloop het recht op een second opinion. Bewonerscommissie De Zeehelden heeft daarop de BouwhulpGroep uit Eindhoven gevraagd deze second opinion voor hen uit te voeren. De second opinion moet antwoord geven op de volgende vragen:

1. Onderzoek:

- Zijn de eerder uitgevoerde onderzoeken goed uitgevoerd en voldoende?
- Zijn de bevindingen van de onderzoeken juist?

2. Uitgangspunten en randvoorwaarden:

- Wat zijn de uitgangspunten van Portaal en wat die van de bewonerscommissie?
- Wat zijn de randvoorwaarden (scenario's en toetsingscriteria) en hoe reëel zijn die?

3. Conclusies:

- Welke conclusies voor de toekomst van de 364 woningen zijn er voor de bewonerscommissie te trekken op basis van het onderzoeksmateriaal, de uitgangspunten en de randvoorwaarden?
- En hoe verhouden die zich tot het besluit van Portaal en de argumentatie daarvan.

Na de second opinion heeft BouwhulpGroep ook een Programmastudie voor de Zeeheldenbuurt uitgevoerd.

Situatie Zeeheldenbuurt Zeeheldenbuurt