home BouwhulpGroep
Panorama te Zeeheldenbuurt in Leiden

2012


Leiden, Zeeheldenbuurt
Programmastudie


Opdrachtgever
Portaal

PROGRAMMA


In 2010 heeft Portaal de toekomstmogelijkheden van de woningen in de Zeeheldenbuurt onderzocht en besloten de woningen op termijn te vervangen. In 2011 is door Bouwhulpgroep, in opdracht van de bewonerscommissie Zeeheldenbuurt, een Second Opinion uitgevoerd. Dit onderzoek toont aan dat er zowel verschillen in woningkwaliteit als in bewonerswensen zijn en dat die verschillen tot haalbare renovaties kunnen leiden.

Begin 2012 heeft Portaal een plan van aanpak opgesteld om gedifferentieerd in blokken/clusters de mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw opnieuw te onderzoeken en vervolgens er draagvlak voor te vinden.

In een 'technische werkgroep' zal de labeling onderzocht worden. In deze werkgroep zullen vertegenwoordigers van Portaal en de bewonerscommissie Zeeheldenbuurt vertegenwoordigd zijn. Aan de BouwhulpGroep is gevraagd als onafhankelijk adviseur aan de 'technisch werkgroep' deel te nemen.

Gevelbeeld

Situatie