home BouwhulpGroep
eindhoven

2014


Eindhoven
Project begeleiding


Opdrachtgever
Woonbedrijf

RAAMOVEREENKOMST WOONBEDRIJF GEMEENTE EINDHOVEN


Woonbedrijf besteed jaarlijks veel tijd aan het ontwikkelen van nieuwe projecten en het onderhouden van hun bestaande woningvoorraad. Bij zowel de onderhouds-, renovatie- als de nieuwbouwprojecten is een samenwerking met de gemeente Eindhoven van belang. Op 26 mei 2014 is er in het bijzijn van minister Blok een intentieovereenkomst getekend door de Gemeente Eindhoven en Woonbedrijf waarin de intentie wordt geuit om een betere samenwerking aan te gaan. Deze samenwerking houdt in dat er afspraken worden gemaakt over de te hanteren kwaliteitsborging in combinatie met het concrete bouwvoornemen. Deze afspraken dienen in een raamovereenkomst tot een standaard (een eerste versie) uitgewerkt te worden.

De vraag aan de BouwhulpGroep is de rol van adviseur-projectleider te vervullen tijdens de totstandkoming van de raamovereenkomst. De raamovereenkomst heeft als doel dat projecten een bepaalde classificatie krijgen die in een intakegesprek met de gemeente wordt toegekend. Aan de hand van deze classificatie wordt het te lopen traject voor ieder project duidelijk.

visie

woonbedrijf