home BouwhulpGroep
Panorama

2012 - 2013


Sittard, corporatieniveau
Optimaliseren MJOB


Opdrachtgever
ZOwonen

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING


Voor het optimaliseren van de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) en de afstemming daarvan op de activiteiten van de afdeling Strategie en Beleid (S&B) is door ZOwonen een integraal projectplan opgesteld, dat in de eerste helft van 2013 zijn beslag moet krijgen.

BouwhulpGroep is hierin benaderd om voor twee deelaspecten de voorbereidingen te treffen. Het gaat om de invulling van de beleidsaspecten Duurzaamheid en VAL (Veiligheid, Asbest, Legionella).

Op basis van de hele voorraad woningen van ZOwonen wordt aan de hand van indicatoren geselecteerd of voorzieningen of maatregelen aanwezig zijn. Denk hierbij aan de aanwezigheid van asbest of de noodzaak voor valbeveiliging. Voor duurzaamheid wordt hier gekeken naar de energetische prestaties. Daar waar geen voorzieningen aanwezig zijn kunnen deze worden aangebracht, of vanuit een wettelijke verplichting of omdat hier een beleidskeuze is gemaakt. Dit wordt dan in de MJOB opgenomen.

Op basis van een Quick Scan wordt bepaald wat het totaal benodigde budget is om alle ambities te realiseren. Op basis hiervan kan de opdrachtgever een samenhangende afweging maken tussen de verschillende beleidsaspecten. In een verdiepingsfase kunnen de gestelde ambities geïmplementeerd worden in het MJOB.

Woningbezit

Woningbezit